Close
Close

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücret gelirleri bildiriminde dikkate alınacak olan tutar nedir?

2020 Yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde tek bir işverenden alınan ve 600 bin TL üzeri ücreti beyanı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. 2020 Ücret gelirinin beyanında bordrodan alınan 2020 Kümülatif gelir vergisi matrahı dikkate alınmaktadır. Bu tutar üzerinden işçi adına ödenen sosyal güvenlik destekleme primi indirim olarak düşülebilmekte midir?

Hesaplamada dikkate alınacak tutar GAYRİSAFİ TUTARDIR (Brüt ücret). Vergi matrahı dikkate alınmaz.

Sadece bir gayrimenkulden konut kira geliri elden bir gerçek kişi (kadın) aynı zamanda başka bir dairede kocasıyla beraber kirada oturmaktadır. Ancak kirada oturulan dairenin kira sözleşmesinde kiracı olarak eşinin (kocası) adı yazmaktadır. Bu durumda kiracı olarak ikamet edilen daire için ödenen kira gideri gerçek gider yöntemiyle gider yazılır mı?

Aile birliği kuralına göre oturulan konut için ödenen kira elde edilen konut kira gelirinden indirilir. Kontratın eş adına olması kuralı bozmaz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts