E-arşiv ve e-irsaliye için zorunluluk ne zaman başlıyor?

İhracat firmasıyız. Yurtiçi satış yapmıyoruz. E-fatura mükellefiyiz. İnternet üzerinden satışımız mevcut değil. E-arşiv ve e-irsaliye için zorunluluk ne zaman başlıyor? GİB tarafından hazırlanan taslak yürürlüğe girerse; taslağa göre; e-İrsaliye Uygulamasına (e-İrsaliye uygulamasına dâhil olma koşulları arasında e-Fatura uygulamasına da dâhil Devamını oku

Yeni nesil ÖKC’den Düzenlenebilecek Belgeler Nelerdir?

Yeni nesil ÖKC’den Düzenlenebilecek Belgeler Nelerdir? Mükellefler YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri: Nakit satışlarda, YN ÖKC satış fişi,Banka / kredi kartları ile yapılan satışlarda, banka slibini de ihtiva eden bütünleşik YN ÖKC satış fişi, •Fatura ile belgelendirilen satışlarda, yemek fişi/yemek Devamını oku

Tüm Satışlarına Fatura Veren İşletmelerin Yeni nesil ÖKC Kullanım Mecburiyeti Var mıdır?

Tüm Satışlarına Fatura Veren İşletmelerin YN ÖKC Kullanım Mecburiyeti Var mıdır? Bilindiği üzere, 3100 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar dışındaki mükellefler ile Bakanlıkça mecburiyet dışı bırakılanların YN ÖKC kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Bu çerçevede; Basit Usulde Vergilendirilen Devamını oku

e-biletin elektronik ortamda teslimi ile kağıt ortamda teslimi arasındaki fark nedir?

462 sıra no.lu Elektronik bilet tebliğinin 7.maddesinin 2.fıkrası(Elektronik biletin elektronik ortamda teslimi) ve 3.fıkrası (Elektronik biletin kağıt ortamda teslimi) arasındaki fark nedir? Havayolu firması ilgili tebliğin 2.fıkrasında yer alan elektronik biletin elektronik ortamda iletim yöntemini seçmiş ise; elektronik ortamda düzenlenen Devamını oku

Bilanço iken 2. Sınıfa geçen firma e- Fatura ve e-Defter uygulamalarından çıkabilir mi?

1.Sınıf tüccar (bilanço esasına göre defter tutan) iken 2. Sınıfa (işletme hesabı esasına göre defter tutan) geçen firma e- Fatura ve e-Defter uygulamalarından çıkabilir mi? Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Fatura uygulamasından çıkmak mümkün değildir. Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Defter uygulamasından çıkmak mümkündür. Devamını oku

462 sıra no.lu e-bilet tebliğinde e-biletin elektronik ortamında ve biletin kağıt ortamında teslimi arasındaki fark nedir?

462 sıra no lu Elektronik bilet   tebliğinin 7.maddesinin 2.fıkrası (Elektronik    biletin elektronik ortamda teslimi) ve 3.fıkrası (Elektronik biletin kağıt ortamda teslimi) arasındaki fark nedir? Havayolu firması ilgili tebliğin 2.fıkrasında yer alan elektronik biletin elektronik ortamda iletim yöntemini seçmiş ise; elektronik Devamını oku

İnternet siteleri üzerinden başka firmaların karayolu taşıma biletlerini satan firmaların e-Bilete geçme zorunluluğu var mıdır?

İnternet siteleri üzerinden başka firmaların karayolu taşıma biletlerini satan firmaların e-Bilete geçme zorunluluğu var mıdır? Yolcu taşıma işi ile iştigal etmeyen ancak başka firmaların biletlerini elektronik ortamda satan mükelleflerin e-Bilet uygulamasına geçme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte, internetten bu satışı gerçekleştiren Devamını oku

Kamu personeline yurt içi ve yurt dışına yaptıkları yolculuklarına istinaden düzenlenen E- Biletler kaşelenip ve imzalanmalı mıdır?

Kamu personeline tahakkuk ettirilecek yurt içi ve dışı yolluk ödemelerinde personelin uçakla seyahatlerine ilişkin yapmış oldukları giderlere ilişkin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kapsamında kanıtlayıcı belge olarak kullanılacak elektronik yolcu biletlerinin kağıt olarak teslimi halinde ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve Devamını oku

E-bilet uygulamasına geçiş zorunlu mudur?

E-bilet uygulamasına geçiş zorunlu mudur? e-bilet düzenlemek isteyen firmalar için e-fatura kayıtlı    kullanıcısı olmak şart mıdır? E-bilete geçiş zorunlu değildir ancak 462 sıra no.lu teblğin 14. Maddesinde de belirtildiği gibi ilgili tebliğ 334 no.lu Vuk tebliğini 1/7/2016 tarihi itibariyle yürürlükten Devamını oku