İşten çıkışta ödenen birikmiş yıllık ücretli izin parası MUHSGK’ya eklenecek mi?

11 Haziran 2021 tarihinde personelimiz işten çıkarıldı. 12 gün kalan izin parası ödendi. İşten çıkış tarihi olarak 11.06.2021 tarihini işten çıkış bildirgesinde bildirdik. MUHSGK Beyannamesinde prim ödeme günü olarak 11 gün bildireceğiz. Prime esas kazanca izin parasını dahil edeceğiz. Doğru Devamını oku

Parçalı millileştirilen ithalatlar için muhasebe kaydı nasıl olacak?

Firmamız yurtdışından ticari mal ithal etmektedir. İthal ettiği ürünleri millileştirmeden antrepoda depolanmaktadır. İhtiyaca göre antrepodan peyderpey kdv ve gümrük vergilerini ödeyerek kendi merkezlerine çekmektedir. Hem ilk ithalat hem de daha sonra peyderpey çekilen ticari malların muhasebe kayıtları nasıl olması gerektiği Devamını oku

KDV Matrah artırımı beyannameleri hangi kriterlere göre verilecek?

7326 sayıl kanuna göre 2017 ve 2018 yılları için KDV artırımını yapacağı. Fakat 2017’de bütün aylarda hesaplanan KDV var burada sorun yok. Beyannameyi dolduruyor ve  artırım oranı ile artırılacak tutarı belirliyoruz. 2018 yılında ise beyannameler tamamen verilmiş fakat 2 ayda Devamını oku

Kira geliri elde eden kişi gerçek usulü seçerse hangi giderleri indirim konusu yapabilir?

Gerçek kişi ve tüzel kişi ortak hisseli bir bina iş yeri olarak kiraya verilmektedir. Gerçek kişi ortak kira gelir beyannamesi vermektedir ve şimdiye kadar Götürü Gider yöntemini seçmiştir. Ancak 2021 yılında bu İş yeri binası için tüzel kişi şirket ortak Devamını oku

KDV Matrah artırımında Kurumlar Vergisine bağlı olan kriter

1 yıl içinde tüm dönemlerde hesaplanan KDV bulunduğunda ve KDV'de matrah artırımı yapılması halinde 7326 sayılı kanuna göre asgari bir matrah artırımı söz konusu mudur? Yoksa o yılın hesaplanan KDV toplamı ne ise o toplam üzerinden hesaplanması yeterli midir?  Hesaplanan Devamını oku

Tasfiyeye giren şirket için yeni defter mi tasdik edilecek?

2021 yılı içinde bir firmamız tasfiyeye girmiştir. Defterini ara tasdik yapacağım fakat ara tasdik yaparken 2021 yılı tasfiye öncesi kapanış kaydı yapıp yine 2021 yılı içerisinde tasfiye giriş bilançosu mu yapmam gerekiyor? yoksa sadece yazdırıp ara tasdik mi olmalı? Tasfiye Devamını oku

7326 Sayılı Kanunun yayımı sonrası tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamesi için hangi maddeden başvuru yapılabilir?

Bir mükellefime 2020 yılında kayıtlarımızda olan faturanın çıkarılması talebiyle defter ve belgeler istendi ve fatura sahibinin fatura düzenlemeden incelendiği söylendi bizde alışlarımızın gerçek olduğunu bildirdik ve buna karşılık faturaların çıkarılması düzeltme beyanı verilmesi söylendi. Biz de siz resen yapın biz Devamını oku

Stok affı 2021 Haziran ayında yapılırsa tahakkuk eden vergi hangi tarihte ödenir?

Mükellef  30.06.2021 tarihinde stok artırımı beyannamesi verdi. KDV ödemesi 2021-Temmuz ayı içerisinde yapılacak KDV’yi 2021-Haziran döneminde indirim konusu yapabilir miyiz? Ya da ne zaman yapabiliriz? Tahakkuk eden verginin ödendiği tarihte indirim yapılır.  Örneğiniz için 2021-Temmuz ayında BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Devamını oku

Kıdem tazminatı işçinin aldığı ücretten daha yüksek bir tutardan hesaplanırsa vergiye tabi olur mu?

İşveren işçiye kıdem tazminatını yaptıkları anlaşma neticesinde tavan tutarından ödemek istemektedir. İşe giriş tarihi 03.04.2020 çıkış 01.07.2021 son brüt ücret 4.100 TL Kıdem tazminatını tavandan hesaplarsak (01 temmuz itibariyle kıdem tavan 8.284,51) ihbar tazminatını aldığı son brüt ücretten hesaplanırsa sorun Devamını oku

Merkezi yurt dışında bulunan şirketin alacakları Türkiye’deki şubesine alınabilir mi?

Merkezi Libya’da bulunan şirket için İstanbul'da şube açılışı yapıldı. Libya’dan bir başka ülkeye yapılan ihracat bedelleri Türkiye’deki banka hesaplarına geliyor. Bu durumda bir vergilendirme olacak mı? Merkez Yurt dışında ise vergileme ilgili ülkede yapılır. Türkiye de vergileme olmaz. Yurt dışı Devamını oku

Emlakçıların kiraya verdikleri daireler için yaptıkları demirbaş alımları hangi hesapta takip edilir?

Faaliyet konumuz gayrimenkul kiralama. Mükellef mal sahipleri ile anlaşıyor ve evleri kiralıyor komisyon alıyor. Mükellef kiraladığı eve gerek bakım onarım, gerek beyaz eşya alıp değerli hale getiriyor. Bu alınan eşyalar mükellefe ait. Şimdi ise kiralanacak bir gayrimenkule buzdolabı, çamaşır makinesi Devamını oku

İşten çıkış halinde biriken yıllık izin ücretinden SGK Primi kesilecek mi?

Firmamız 2021-Haziran ayında işçi işten çıkaracaktır. Fakat içerde biriken yıllık izin vb ücret alacakları SGK tavan matrahına takılıyor. Yapılması gereken işlem nedir? Tavan matrah kadar olan kısmın mı SGK primi ödenecektir, yoksa işten çıkarmayıp bu ödeme sonraki aylara mı devredecektir?  Devamını oku

Geçmiş dönemler için 2021 Temmuz ayında kesilen SGK idari para cezaları için 7326 Sayılı Kanundan yararlanabilir miyiz?

2018/07 Dönemine ait SGK’ya bir işçi için ek bildirge verilecek ücreti artırılacak. Çıkacak prim gecikme zammından ve İPC’den 7326 sayılı kanun kapsamında faydalanabilir miyiz? 7326 sayılı kanun 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesinleşmiş alacaklar için Devamını oku

Ticari faaliyette bulunmasına rağmen vergi mükellefi açmamış olan kişiler 7326 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımı yapabilir mi?

Vergi mükellefi olmayan gayri resmi çalışan bir kişi için 7326 sayılı yasaya göre kdv ve matrah artırımından faydalanabilir miyiz?  Vergi mükellefi olmayan kişiler için sadece KDV artırımı yapılamaz. GV matrah artırımı da yapılması gerekir. 7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin Devamını oku