Kısa çalışma ödeneği alınan günler kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınır mı?

01.04.2020 tarihinde ücretsiz izne ayrılan personele 17.04.2020 tarihinde yayınlanan genelge gereği 14 günlük ücretsiz izin maaş desteğine başvuruldu. Bu personel için kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi 1 haftalık yarım maaş ve SGK Primi ödemek gerekiyor mu? 4857 Sayılı İş Kanunu Devamını oku

Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları grup şirketlerinin beyannamelerini gönderebilir mi?

Grup şirketinde muhasebe bölümünde çalışmaktayım. Smmm ruhsatımı alıp şirketin beyannamelerini gönderebilir miyim? Bu grup şirketi olduğu için mükellef sınırlaması var mıdır? Bağımlı olarak sadece 1 firmanın (bordrosunda kayıtlı olmak şartı ile) beyannamelerini gönderebilirsiniz. Bağımlı olarak çalışacak meslek mensubunun işe giriş Devamını oku

2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen alışların karşıt incelemeye tabi tutulacak mı?

… İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı (T.C. kimlik no: … ) mükellefi … hakkında düzenlediğiniz … tarih ve … sayılı KDV İadesi Tasdik Devamını oku

Yapı Kooperatifinin üçüncü kişilere taşınmaz satışında Vergi ve KDV olacak mı?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kooperatifinizin … yılında kurulduğu, … tarihinde … mevkiinde …m2 yüzölçümlü tarla satın alındığı, ancak söz konusu tarlada imar olmadığından … imarlı kooperatif arsasından kooperatifinize yazı ile arsa teklifinde bulunulduğu, kooperatif üyelerini konut sahibi yapmak için …ilçesi Devamını oku

Engelli kişi, veraset yoluyla intikal eden ÖTV istisnalı araçtan sonra, istisnalı ikinci bir araç alabilir mi?

T.C.GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞIEDİRNE VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı:60938891-135-2914.11.2016Konu:Engellik derecesi %90 ın üstünde olan kişiye, veraset   yoluyla intikal eden  Ötv istisnalı   araçdan sonra, engellilik istisnası kapsamında ikinci aracı alabilmesi durumu   hk. İlgide kayıtlı Devamını oku

Mirasçının işe devam etmesi durumunda yapacağı işlemler nelerdir?

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı:B.07.1.GİB.4.07.16.01-GVK-2010/129-36624/11/2011Konu:Mirasçının işe devam etmesi durumunda yapacağı işlemler İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … T.C. kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuzu, eşinizin vefat ettiğini, iki kızınız ile birlikte kanuni Devamını oku

Şirket aktifine kayıtlı taşınmaz bedelsiz olarak şirket ortağının kullanıma verebilir mi?

Şirketin aktifine kayıtlı ikamet amaçlı gayrimenkulde şirket ortağı bedelsiz oturacaktır. Şirket ortaktan kira almayacak, alınmayan kira için şirket fatura düzenleyip KDV ödemeli midir? Bedel alınsın veya alınmasın emsal bedelden fatura düzenlenir. Faturada KDV hesaplanır. Emekli olan vatandaşın üstüne 200 metrekareyi Devamını oku