İş yerinin yasal adresleri dışındaki yerlere ait giderler işletme kayıtlarına alınabilir mi?

Yazılım işi ile iştigal eden şirketimizin merkez adresi sanal ofistir. Şirket ortağı yazılım işlerini evinden yürütmektedir. Kiralık olan evinin kirasını ve giderlerini kayıtlarımıza eklemek istiyoruz. İşyeri adresinin değiştirilmesini istemiyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bahsettiğiniz gibi bir işlem yapılmaz. Evin kirası Devamını oku

Kira stopajları Mayıs sonuna kadar yüzde kaç üzerinden hesaplanmaktadır?

Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere misafirhane kiralamak istiyoruz. Uymamız gereken prosedür nedir ve ilaveten kurum kazancından indirme hakkımız, stopaj ödemek koşuluyla mümkün müdür? Kiralanan yer için Kira sözleşmesi yapılır. Sözleşmeye ilişkin DV ödenir Kiranın Brüt tutarı gider olarak kayıtlara alınır. Kira Devamını oku

Pazartesi günü işe başlayan personellerin aynı gün işe girişini yapabilir miyiz?

Pazartesi günü işe başlayan bir işçi pazartesi işe girişi yapılabilir mi? Pazartesi işe başlayan işçinin işe girişi aynı gün yapılabilmektedir. Akaryakıt istasyonu mükellef marketine tadilat yaptıracak. Yapı malzemelerini satın aldı ve uygulama yapacak ustalar orada iki gün çalışacaklar fakat bu Devamını oku

Çek karşılığı kullanılan kredilere istinaden ödenen komisyon giderleri hangi hesapta takip edilmelidir?

Faktoring şirketine vermiş olduğumuz çekler ve karşılığında gelen bedel ile komisyon faturasının muhasebe kaydı konusunda bir örnek vermeniz mümkün mü?  Ödenen komisyon giderleri 780 hesapda takip edilir. Faktoring muhasebesi konusunda Oda yayını olan Mali Çözüm dergilerinden yararlanınız. https://www.ismmmo.org.tr/Yayinlar/Mali-Cozum-Dergisi--1 Satıcı firma Devamını oku

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80. maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki nasıl yapılır?

6. Bölge de teşvik belgesi var 26322 indirimi ve geçici 80 uygulanacak ücret bordrosuna nasıl yansıyacaktır? Gelir Vergisi Kanunun Geçici 80 inci madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle asgari geçim indirimi dikkate alınır. Bu kapsamda istihdam Devamını oku

Zorunlu olarak e-İrsaliyeye geçiş şartları nelerdir?

Yıllık cirosu 300.000 TL olan kurumlar vergisi mükellefi olan E-FATURAYA geçti nakliye işi ile iştigal etmektedir. Taşıma irsaliyelerini kâğıt olarak devam edebilir mi cezai bir durum var mıdır? Kâğıt olarak devam edebiliyor ise irsaliye numarası yazılması yeterli midir? VUK 509 Devamını oku

Binek otomobillere uygulanan gider kısıtlaması devam ediyor mu?

Tekstil Toptan ve Perakende satış ile iştigal olan mükellef 2021/ 02 ayda Hafif ticari araç sınıfına giren araç satın almıştır. Amortismanı aktife girdiği tarihte mi yoksa tarihi dikkate almadan aylık mı ayırmalıyız? Bahsettiğiniz araç BİNEK oto değilse amortisman 2010 yılı Devamını oku

Kargo taşımacılık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanır mı?

16.02.2021 Tarihinde yayınlanan Resmî gazetede KDV tevkifatına tabi olacak sektörler ve kapsamları genişletildi. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Nakliye, Depolama ve lojistik hizmet bedeli faturaları kesiyoruz. 01 Mart 2021 Tarihinden itibaren nakliye hizmeti için keseceğimiz faturalara 2/10 oranında KDV Devamını oku

E-Faturaya geçme kriterleri nelerdir?

Dernek statüsünde olan spor kulübümüz kurumlar vergisinden muaf olup sadece gelir vergisi yönünden mükellefiyet kaydı bulunmaktadır. Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre yasal defterlerin elektronik ortamda da tutulabileceği belirtilmiştir. 2020 yılı gerekli Brüt satış hasılatına sahip olunması durumunda e-defter ve e-fatura Devamını oku

Arsa satışlarında KDV oranı nedir?

İnşaat şirketi Ağustos/2020’de arsa almıştı (gider pusulası ile) üzerine bina yapıp satacaktı. Ancak bina yapmaktan vazgeçti ve arsayı sattı. KDV açısından durumu nedir? Arsanın satışı için düzenlenecek faturada % 18 KDV hesaplanacaktır. KDV’si satış bedelinin tamamı üzerinden yapılır. Erzurum İli, Devamını oku

İnternet üzerinden satış yapan firmalar e-fatura uygulamasına geçmek zorunda mıdır?

Evinden internet üzerinden fincan ve ahşap ürünleri satan birinci sınıf mükellefimiz var. Mükellefimizin satışları 5.000.000 TL aşmıyor. 2021 yılı içerisinde e-fatura, e-arşiv veya e-defter sistemlerinden herhangi birine geçiş yapma zorunluluğu var mıdır?  Merhaba; mükellefin durumunu tüm yükümlülükler kapsamında iyice değerlendirmek Devamını oku

Hurda ürünleri KDV’siz olarak satabilir miyiz?

2.el olarak KDV’li satın aldığımız inşaat iskele ve kalıp malzemelerini satmak istiyoruz. Hurda olarak KDV’siz satmamız mümkün mü? Aktife kayıtlı kıymetlerin normal kullanımları sonucunda hurda haline gelmeleri halinde, bunların tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV istisnası söz Devamını oku

İş yeri kira faturasını gayrimenkulun emlak değerine göre mi düzenlemeliyiz?

Gayrimenkulün emlak beyan değerinin % 5’i tutarında kira beyan edilmesi gerekmektedir. Kira faturası kesen bir firma %5 + KDV mi yoksa %5’i KDV dahil mi uygulamalıdır? % 5 uygulaması fatura düzenlenmesi için değildir. Fatura Gerçek kira bedeli ne ise o Devamını oku

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1-Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir? 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar,Geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar, (Sandık personelinden Devamını oku