Transfer fiyatlandırmasında Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde mükellef tarafından belirlenen bir yöntem de kullanılabilir mi?

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde mükellef tarafından belirlenen bir yöntem de kullanılabilir mi? Emsallere uygun fiyat veya bedeller, geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemleri ile işlemsel kâr Devamını oku

Peşin fiyatlandırma anlaşması nedir?

Peşin fiyatlandırma anlaşması nedir? Peşin fiyatlandırma anlaşması, ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yöntemin mükellef ile İdare (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından anlaşılarak belirlenmesini ifade eder. İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya Devamını oku

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına giren mükellefler kimlerdir?

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına giren mükellefler kimlerdir? Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede; ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda İdareye başvurmaları mümkün bulunmaktadır. Kaynak:gib Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz Devamını oku

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç hangi aşamaları içerir?

Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç hangi aşamaları içerir? Ön görüşme:Mükellef tarafından talep edilmesi durumunda, yazılı başvurudan önce, İdare ile ön görüşme yapılması mümkün bulunmaktadır. Ön görüşmede, anlaşmanın kapsamı ve ilgili işlemler ile anlaşma başvurusunun uygunluğu gibi konular ele alınır. Yazılı başvuru Devamını oku

Tarım – ÜFE, 2019 yılı Ağustos ayında on iki aylık ortalamalara göre %22,50 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2019 Tarım- ÜFE Ağustos ayında %0,70 azaldıTarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım – ÜFE), 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,70 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,05, bir önceki yılın Devamını oku

Transfer fiyatlandırmasında İlişkili kişiler kimlerdir?

Transfer fiyatlandırmasında İlişkili kişiler kimlerdir? Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri çerçevesinde ilişkili kişi sayılanlar aşağıda tanımlanmıştır. Kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak Devamını oku

Vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden alınan mal ve hizmetler için gider pusulası düzenlendiğinde KDV ve Stopaj hesaplanır mı?

Vergi mükellefi olmayan ve özellikle elinde vergiden muaf olduğuna dair bir belgesi bulunmayan birinden yaptığımız mal/hizmet alımı için gider pusulası düzenleyebilir miyiz? Gider pusulası düzenlenir. KDV hesaplanmaz. GV stopajı yapılmaz. Gider pusulasının aslı karşı tarafa verilir. Suret sizde kalır. Kaynak: Devamını oku

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk ilkesi nedir?

Transfer fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk ilkesi nedir? İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir. Emsallere uygun fiyat veya bedel, aralarında Devamını oku

Vergi mükellefiyeti olan bir kişi oturmak için aldığı daireyi işletme defterine kayıt edebilir mi?

Şahıs işletme defteri olan firmamız kendisine ait oturmak için daire alırsa bu daireyi işletme defterine kayıt edebilir miyiz? Böyle bir kayıt yapılmaz. Kaynak: İsmmmo Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak Devamını oku

İstisna kapsamında tarafımıza düzenlenen hizmet bedelini başka bir firmaya faturalandırırken KDV oranı ne olmalıdır?

%0 KDV ile aldığımız bir hizmeti, başka bir firmaya fatura tutarının üstüne %5 kar koyarak yansıtacağım. Yansıtırken hizmeti %0 KDV’li aldığım için %0 olarak mı yansıtacağım yoksa %18 KDV mi hesaplanması gerekmektedir? KDV % 0 oran yoktur. KDV’ye tabi olmayan Devamını oku