LOGO E-FATURA

Mevzuata uyumluluk  

Daha yüksek hız, daha düşük maliyet  

Çevre dostu fatura süreçleri  

Özellikler

 • * e-fatura (Satış) Logo programı içerisindeki normal
  fatura ekranından hazırlanacaktır.
 • * Siz e-fatura kullanmak zorunda iseniz ve Müşteriniz de e-fatura kullanıcısı ise size MUTLAKA e-fatura düzenlemek zorundasınız.
 • * Siz e-fatura kullanmak zorunda olmanıza rağmen eğer müşteriniz e-fatura kullanıcısı değilse bunlara e-arşiv fatura kesebilirsiniz.
 • Sistem üzerinden e-faturaların Kabul/Red/İade işlemleri de yapılabilmektedir.

e-fatura süreçleri

 1. GİB Başvuru
 2. Mali Mühür Alınması-Dijital imza
 3. Logo e-fatura Yazılımının satın alınması
 4. Logo e-faturanın sistemde yapılandırılması
 5. Kullanmaya başlama.

Uyumlu Ürünler

 • Go 3
 • Tiger 3
 • Tiger 3 Enterprise
 • Tiger WİNGS
 • Tiger WİNGS Enterprise
 • DİVA POS
 • DİVA SHOP
 • DİVA CAHANNEL
 • J-PLATFORM

LOGO E-FATURA

Türkiye 2013 yılın Eylül ayından itibaren yeni bir döneme daha girdi. 10 yıla yakın bir zamandır e-devlet dönüşüm projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Gelir idaresi başkanlığı (Maliye) tarafından fazlara ayrılarak sorgusu VEDOP (Vergi otomasyon Projesi) yapan son olarak getirilen uygulama ile artık belli kriterleri sağlayan firmalara e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Basit olarak ifade etmek gerekirse 2018 yıl sonu cirosu (Gelir Tablosunun en üstünde yer alan KDV hariç Brüt Satış) 5 milyon TL’nin üzerinde olan firmalar e-faturaya 2020 temmuz ayına kadar yapmaklar. İsteğe bağlı olarak e-fatura isteyen firmalar da Gelir idaresi başkanlığına başvuruda bulunabilirler. Posta-Kargo Masrafları, Faturanın ulaşıp ulaşmadığı, Kabul edilip edilmediği, yurt genelinde sağlanacak kağıt tasarrufu vb bir çok etken göz önüne alınacak çok faydalı bir uygulama ilerleyen daha iyi anlaşılacaktır.

Muhasebe, Finans, Personel ve Sektörel birçok alanda 30 yıldır firmaların en büyük destekçisi olan Logo, Logo e-fatura yazılımı ile yeni yatırım de en büyük yardımcınız olmaya devam edebilirsiniz.

Özellikler

Logo e-Fatura ile Hızlı uygulama ve güvenli kullanım

Logo e-Fatura çözümleri, fatura ve muhasebe süreçlerine önemli ölçüde hız kazandırmanın yanı sıra, elektronik ortamda kesilmiş ve arşivlenmiş faturalara da kolayca ulaşma imkanı veriyor.

Logo e-Fatura ile Kolay entegrasyon

Logo e-Fatura uygulaması, standartlara uygun entegrasyon sayesinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre oluyor ve böylece e-faturaların alım ve iletim işlemleri otomatize ediliyor. e-Fatura çözümleri aynı zamanda işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, sistemler ve işletmenin genel iş süreçlerine de kolayca entegre edilebiliyor.

Logo e-Fatura ile Sınırsız yetkilendirme

Logo e-Fatura çözümlerinde sınırsız sayıda kullanıcıya yetkilendirme yapılabiliyor. Böylece, her kullanıcıya yetkisi dahilinde erişim imkanı veriliyor.

Logo e-Fatura ile Ödeme kaydedici cihaz maliyetinden tasarruf

Tüm satışlarında logo e-Fatura çözümünü kullanan işletmeler, ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanma zorunluluğu olmadığı için maliyet avantajı elde ediyor.

Sıkça sorulan sorular

Kimler e-faturaya geçmek zorundadır?
 • Zorunluluk tarihi: 01.07.2020 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • Zorunluluk tarihi: 01.07.2020 ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler
 • Zorunluluk tarihi: 01.07.2020 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler
 • Zorunluluk tarihi: 01.01.2020 Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları
 • Zorunluluk tarihi: 01.01.2020 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

e-Fatura uygulaması nedir?

e-Fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı şifreli veri format ve standardında, elektronik belge olarak düzenlenen ve VUK gereğince, bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri elektronik uygulaması. Satıcı ve alıcı arasında fatura kullanımını güvenli ve sağlıklı bir örnek uygulama, Gelir İdaresi Başkanlığı kontrolüne tabi olarak.

Kimler e-Fatura kullanabilir miyim?

Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs Şirketi statüsünde bulunan vergi mükellefi ticari kuruluşlar e-Fatura uygulamasından.

e-Fatura çözümü ne tür avantajlar sağlar?

e-Fatura çözümüyle faturalar elektronik ortama taşındığı için kağıt baskı, posta ve arşivleme gibi maliyetler ve bunlara bağlı iş yükleri ortadan kalkar. Kağıt tüketimi minimum seviyeye indiği için onun yıl yüzü ağacın kesilmesi önlenmiş olur. Elektronik dağıtım sayesinde faturalama ve muhasebe süreçleri hızlanır, böylece zaman tasarrufu sağlar. Gönderim süreçlerinin kolaylaşmasının yanı sıra, faturaların elektronik iletilen bir şekilde saklanmasıyla, fiziksel arşivleşmek duyulan ihtiyaç kalkar. Kesilmiş herhangi bir faturaya sonradan erişim ihtiyacı söz konusu olduğunda, ilgili fatura saniyeler içinde bulunabilir; fatura kaybı söz olmaz. Diğer faturaların hazırlanması sırasında anında ve otomatik veri kaydı sayesinde hata oranı azalır.

e-Fatura çözümünü kullanmak için neler yapmalıyım?

e-Fatura isteyen bir işletme öncelikli Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunur. Başvuru onaylandıktan sonra, ilgili Tüzel Kişiler için Mali Mühür Belgelendirilir. Gerçek Kişiler için ise e-İmza’nın yeterlidir. (Gerçek Kişiler de isterlerse faturalarını mali mühür ile imzalayabilir.) Her kullanıcı, e-Fatura uygulaması üzerinde kendine ait bir kullanıcı hesabı oluşturmalıdır.

eLogo Özel Entegratörlük Hizmeti nedir?

eLogo Özel Entegratörlük Hizmeti; 7/24 çalışan, hızlı ve güvenli bir sistem sağlar. , E-Fatura gönderme ve alma işlemi teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni almış hizmet sağlayıcısı eLogo’nun bilgi işlem sistemi yazışma.

e-Fatura ile e-Arşiv Fatura arasındaki fark nedir?

e-Faturada, sadece sistemde gönderilebilir e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir. e-Arşiv uygulamasında ise e-Fatura kapsamı kalan, bu uygulamadan yararlanmayan firma ve tüketicilere de e-Arşiv Fatura kesilebilir. Ayrıca ikinci nüshası elektronik olarak muhafaza ve ibraz yapılabilir.

Bütün müşterilerime e-Fatura gönderebilir miyim?

e-Fatura uygulaması, elektronik faturaların sadece bu sistem içindeki mükellefler arasında gönderilip alınmasına izin tanır. Bu nedenle, e-Fatura faturası olmayan müşterilere genel hükümler sipariş kağıt fatura ya da e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekmektedir.