Modüller

 • Muhasebe Yönetimi
 • Duran Varlık Yönetimi
 • İşletme Defteri
 • Beyanname
 • Büro Yönetimi
 • Bordro Plus (10.000 Çalışan)
 • +5 Kullanıcı

Özellikler

 • Sınırsız Firma ve sınırsız dönem açılabilmektedir.
 • Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
 • Kullanımı kolaydır.
 • SM ve SMMM’lerin iş yükünü hafifletir.
 • Diğer Logo programlarındaki veriler kolayca aktarılabilir.
 • Değişen kanunlara tam uyumludur.
 • Tüm yasal vergi ve sgk bildirimleri alınabilmektedir.

Sektörler

Logo Mali Müşavir Plus programına sadece 3568 sayılı kanuna göre ruhsat almış SM ve SMMM’ler sahip olabilmektedir.

Entegre çalışır

 • Logo Go 3
 • Logo Tiger 3
 • Logo Tiger 3 Enterprise

MALİ MÜŞAVİR PLUS

Genel bakış

Serbest Muhasebeciler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için özel olarak tasarlanan Logo Mali Müşavir Plus, tüm muhasebe işlemlerinin tek noktadan yapılmasıyla iş yükünü azaltan ve zaman tasarrufu sağlayan bir çözüm sunuyor.

Özellikler

Genel muhasebe süreçlerine destek

Logo Mali Müşavir Plus ile sunulan genel muhasebe uygulamaları, güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemi sağlamanın yanı sıra en güncel yasal mevzuata da tam uyumluluk gösteriyor. Standart hesap planı sistem üzerinde kendiliğinden oluşurken, alt hesaplar da istendiği şekilde açılabiliyor. Mükelleflere ait stok, cari hesap, hesap planı tanımları, fiş ve faturalar kaydedilerek bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve ilgili muhasebe hesapları aynı anda belirlenebiliyor. Faturalara ait gelir ve gider kayıtları tek tek ya da toplu olarak oluşturulabiliyor. Gerçek kişi veya tüzel kişiler için fatura ya da SMMM makbuzu kesilebiliyor; Serbest Meslek Kazanç Bildirimi yapılıp, Serbest Meslek Defteri tutulabiliyor. Bunlara ek olarak, hareket üzerinde muhasebeleştirme yapılabilirken, defter ve dökümler de kolayca oluşturuluyor. Böylece tüm muhasebe işlemlerinde hız ve verimlilik sağlanıyor.

Verimli iş takibi

SMMM’lerin hizmet verdiği müşteri sayısı ne kadar atarsa, bu işlerin düzenli ve etkili takibi de o kadar önemli hale geliyor. Logo Mali Müşavir Plus’ın Görev Zamanlayıcı fonksiyonu, tüm iş ve görevlerin takvime bağlanmasını sağlıyor. Hatırlatma özelliğiyle de takvimdeki işler için uyarı verilerek tüm işlemler ve görevler zamanında yerine getirilebiliyor. Buna ek olarak, kira takibi ve otomatik kira yenilemesi de sistem üzerinden yapılabiliyor.

Fiş, makbuz, tahsilat işlemleri

Gider fişi, SMMM makbuzu ve nakit tahsilat makbuzları Logo Mali Müşavir Plus üzerinden kolayca kesilebiliyor. Tahakkuklar, ödemeler, tahakkuk-ödeme fişleri de Logo Mali Müşavir Plus’a müşteri bazında tanımlanıp kaydedilebiliyor. Böylece bu fişler sonraki işlemlerde otomatik olarak oluşturuluyor ve işlemlerde ciddi düzeyde zaman tasarrufu elde ediliyor. Ayrıca farklı modüllerde kayıtlı fişlerin tek tuşla çağırılması sayesinde modüller arasında dolaşmaya gerek kalmıyor.

Bordro işlemlerinde kolaylık

İşletmeler ve SMMM’ler açısından en yoğun emek ve zaman gerektiren işlemlerden biri de bordro işlemleri oluyor. Logo Mali Müşavir Plus ile sicil kartlarında personele ait detaylı bilgiler ve fotoğraf gibi görsel kayıtlar tek noktada tutuluyor. İşten ayrılmış personelin sicil ve çalışma kayıtları da aynı şekilde sistem üzerinde saklanabiliyor. Böylece geriye dönük bir işlem ya da eski personelin yeniden işe alınması durumunda aynı sicil kartı ve sicil numarası ile personel takip edilebiliyor. Toplu borçlandırma, toplu ücret yenileme, sigorta işlemleri, puantaj hesaplama, mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesintiler de Mali Müşavir Plus’ta tanımlanıp kolayca uygulanabiliyor.

Etkin raporlama

Logo Mali Müşavir Plus, mükellefler için yapılan tanım ve işlemleri, belirlenen filtre koşullarına uygun şekilde raporlamayı sağlıyor. 200’den fazla hazır rapor şablonu sunan Logo Mali Müşavir Plus ile raporlar arasında detaylı sorgulamalar yapmak, istenen raporların çıktısını ya da kaydını almak da mümkün oluyor.

Sabit kıymet işlemleri

Sabit kıymetlere ait bilgiler ayrıca kaydedilip alım-satım işlemleri ve amortisman hesapları doğrudan Logo Mali Müşavir Plus üzerinde yapılabiliyor. Bu işlemlerin hangi gelir ya da gider kalemi ile ilişkili olduğu ve izlenecek muhasebe hesapları da aynı anda belirlenebiliyor. Sabit kıymetler için her yıl ve istenen dönemlerde amortisman ve değerleme tahakkuku yapılabiliyor; gider ve amortisman fişleri toplu olarak oluşturulabiliyor.