TIGER HR

Web tabanlı yapı

Her işletmeye uygun

Özellikler

 • İhtiyacınız Olan Bilgilere Her Platformdan Erişin
 • Geniş Modüler Yapı ve Zengin Fonksiyon Seçeneği ile Süreçlerinizi Etkin Yönetin
 • Çalışanların Tüm Bilgilerini Tek Ekran Üzerinde İzleyin
 • Organizasyonel Bilgilerinizi Kayıt Altına Alın
 • Doğru İş Gücüne Daha Hızlı Erişin
 • Şirket İçi İletişiminizi Güçlendirin
 • Çalışan Sağlığı Süreçlerini Kontrol Altına Alın
 • Performans Değerlendirme Uygulamasıyla İş Verimliliğini Artırın
 • Çalışan İzin İşlemlerini Kolaylıkla Takip Edin
 • Çalışan Gelişimini Destekleyerek İş Gücüne Yatırım Yapın
 • Yapacağınız Anketlerle Çalışanlarla Olan İletişiminizi Artırın
 • Bordro Plus ile Tam Entegrasyon Sayesinde Kesintisiz İş Takibi Yapın

Avantajları

• Eğitim kaynaklarını kolayca belirleyip eğitimleri planlarken yıllık eğitim planınızı da oluşturabilir ve bütçeleyebilir,
• Eğitim maliyetlerinizi ve eğitimlerin ekibinize sağladığı pozitif katkıyı somut olarak ölçümleyebilir,
• Katılımcı profillerini tanımlayabilir, entegre bir biçimde sisteme işleyebilir,
• Çalışanların eğitim tarihçesini analiz edebilir, ihtiyaca göre yeni eğitimler planlayabilir, eğitim planlaması yapılan
katılımcılara istediğiniz formatta e-posta ile bilgilendirme yapabilirsiniz.

Logo Tiger HR

İK profesyonellerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilen Logo Tiger HR, web tabanlı yapısıyla İK’ya esnek ve fonksiyonel bir çözüm sunuyor.

Her işletmeye uygun

Logo Tiger HR, İK süreçlerini dijital ortama taşımak isteyen işletmelerin ihtiyaçlarını modüler bazda yönetmesini sağlıyor.

Web tabanlı yapı

Logo Tiger HR, web tabanlı yapısı sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanı sunuyor.

Kapsamlı entegrasyon

Logo Bordro Plus çözümü ile entegre çalışabilen Logo Tiger HR, böylece İK fonksiyonlarının yanı sıra bordro süreçlerini de tek noktadan yönetmeyi sağlıyor. Logo Flow İş Akış Yönetimi çözümüyle entegre şekilde süreç yönetimi, Logo Mind Insight İş Analitiği çözümü entegrasyonuyla da analiz raporlama yetkinliği sunuyor.

Özellikler

Logo Tiher HR Özlük işlerinde zaman tasarrufu

Logo Tiger HR Özlük Yönetimi modülü, tüm çalışan bilgilerini tek noktada toplamanın yanı sıra tek ekran üzerinden gösterilmesini de sağlıyor. Böylece İK ekipleri zamandan ve iş gücünden tasarruf ediyor.

Logo Tiher HR Tüm bilgiler kayıt altında

Logo Tiger HR Organizasyon Yönetimi Modülü, tüm çalışanların işletme açısından gerekli bilgilerini kayıt altına alıp raporlayarak, bu anlamda İK biriminin en temel ihtiyacını karşılıyor.

Logo Tiher HR Daha kolay izin süreçleri

Logo Tiger HR, İK departmanlarının üzerinde ciddi bir iş yükü yaratan izin süreçlerini kolaylaştırmak üzere İzin Yönetimi modülünü sunuyor. Çalışan Portalı ile entegre olan modül, çalışanların girdiği tüm izin talepleri ve bilgilerinin sistemde görülebilmesini sağlıyor.

Logo Tiher HR Çalışan eğitimlerinde otomasyon

İK departmanları açısından çok zaman ve emek isteyen eğitim süreçleri, Logo Tiger HR Eğitim modülü sayesinde otomatik hale geliyor ve önemli tasarruf sağlıyor. Logo Tiger HR ile eğitime yapılacak yatırımlar ve ayrılacak kaynaklar kolayca belirlenip yıllık bütçe ve eğitim planları buna göre oluşturulabiliyor. Logo Tiger HR aynı zamanda eğitim maliyetlerini ve elde edilen katkıyı ölçümleyip raporlayabiliyor.

Logo Tiher HR Çalışan geri bildirimleri

Çalışanlardan geri bildirim alarak planlama yapmayı kolaylaştıran Logo Tiger HR Anket Yönetimi modülü, farklı soru tiplerinde sorularla kolayca anket oluşturmayı sağlıyor. Ankete katılanlar, cevaplarını doğrudan Çalışan Portalı üzerinden İK departmanına iletebiliyor.

Logo Tiher HR Objektif performans değerlendirmeleri

Analitik ve objektif performans değerlendirme sunan Logo Tiger HR Performans Yönetimi modülü, veri bazlı kurgusu ve şeffaf yapısı sayesinde çok daha hızlı ve kesin sonuçlar veriyor.

Logo Tiher HR Çalışan Portalı

Logo Tiger HR Çalışan Portalı, her çalışanın kendisiyle ya da şirketle ilgili bilgilere kolayca erişmesini sağlıyor. Self-servis İK olarak tanımlanan bu uygulama, şirket ile çalışan arasındaki şeffaflığı pekiştiriyor. Portala kişisel şifreleriyle giriş yapan personel izin, fazla mesai, eğitim gibi konularda güncel durumunu kolaylıkla takip edip talepte bulunabiliyor. Şirketle ilgili tüm haberlerin ve duyuruların girilebildiği Portal, aynı zamanda kurumsal bir iletişim platformu da oluşturuyor.