LOGO CONNECT FDA

Operasyonel verimlilik ve doğruluk

Şirket gruplarına özel olarak geliştirilen Connect FDA, grup bünyesindeki firmalar arasında hızlı veri aktarımı yaparak verimliliğin artırılmasını sağlıyor.

Operasyonel verimlilik ve doğruluk

Connect FDA kullanan ve ortak veritabanı bulunan şirket gruplarında, firmalar arasındaki bilgi ve belge paylaşımları anlık olarak ve otomatik şekilde yapılabiliyor. Böylece zaman tasarrufu sağlanırken, manuel aktarımda oluşabilen operasyonel hatalar da ortadan kaldırılıyor.

Özellikler

Veri gönderiminde kolaylık

Connect FDA ile kayıtlar ve fişler, cari hesap kartları, malzeme sınıfı kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişleri istendiği anda Logo ürünlerine aktarılabiliyor. Ayrıca tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimleri de yapılabiliyor.

Yüksek düzeyde veri güvenliği

Fatura, sipariş, irsaliye, malzeme kartı gibi belge ve veriler Connect FDA’nın dijital ortamında güvenle saklanıp transfer edilebiliyor.

Sıkca Sorulan Sorular

Connect FDA nedir?

Connect FDA uygulaması ile entegre çalışan FDA fonksiyonu ile firmalarınız arasında hızlı veri aktarımı yaparak verimliliğinizi artırabilirsiniz. Connect FDA ile aynı veritabanı üzerindeki grup şirketleriniz arasında belge ve veri transferini dijital ortamda anında yapabilirsiniz.

Connect FDA uygulamasını kimler kullanabilir?

Aynı veri tabanını kullanan grup şirketleri arasındaki bilgi ve belge paylaşımlarını anında gerçekleştirmek ve operasyonel hataları ortadan kaldırmak isteyen firmalar Connect FDA’dan yararlanabilir.

Connect FDA uygulamasının avantajları nelerdir?

Connect FDA; transfer edilecek kayıtlar ve fişler, cari hesap kartları, malzeme sınıfı kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişlerini Logo ürünlerine istediğiniz anda aktarabilme imkanı sunar.

Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini, grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Connect FDA ile veri alışverişi tanımladığınız klasör üzerinden yapılır.  Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimleri (fatura, irsaliye vb.) yapılabilir.