Logo Turkcell Hizmetleri

Zaman ve maliyet tasarrufu

Genel bakış

Saha satış faaliyetleri yürüten Turkcell kurumsal müşterileri için geliştirilmiş Logo Turkcell Hizmetleri, saha ekiplerini kolayca yönetmeyi, harita üzerinden izlemeyi ve SMS gönderimi yapabilmeyi sağlıyor.

Zaman ve maliyet tasarrufu

Logo Turkcell Hizmetleri ile toplu fatura aktarımı, toplu SMS gönderimi, akıllı faks gönderimi gibi işlemler kolayca yapılabiliyor; böylece hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanıyor.

Özellikler

Toplu fatura aktarımı

OTP (One Time Password) özelliği iş akış süreçlerinizde kullanılabiliyor; ayrıca Turkcell’den gelen faturalar toplu olarak sisteme aktarılabiliyor.

Akıllı faks entegrasyonu

Logo ürünleriyle Turkcell’in Akıllı Faks ürünü arasında entegrasyon sağlanmasıyla, fakslanacak dokümanların gönderimi doğrudan Logo ürünü içinden yapılabiliyor ve faks cihazı, kartuş, kağıt gibi giderlerden tasarruf ediliyor. Ayrıca tüm faksların Turkcell Akıllı Bulut’a aktarılmasıyla fiziksel arşivleme ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Mutabakat ve BA-BS mutabakat mektupları, cari hesap, banka ve muhasebe hesap ekstreleri (Muavin Defter Dökümü), tüm formlar (fatura, irsaliye, fiş vb.) ve raporlar (ekstreler, listeler) da Logo üzerinden gönderilebiliyor.

Online Turkcell fatura aktarımı

Logo’nun sunduğu Turkcell Hizmetleri sayesinde, Turkcell’den gelen hizmet faturalarının kullanıcılar tarafından sisteme girilmesine gerek kalmıyor. Kullanıcıların belirlediği şablon üzerinden tüm Turkcell faturaları tek bir tıkla sisteme alınabiliyor.

Mobil onaylama sistemleri

Şirket içinde onayları ıslak imza yerine online ve güvenli şekilde almanız için, mobil imza veya SMS ile onay çözümü sayesinde Logo üzerinden, kağıt maliyetiniz azaltılarak, onay alabilmenize olanak verir.

SMS ile onay

Islak imza gerektirmeyen, fakat güvenlik veya yetkili kişi onayları ile devam etmesi gereken işlemlerde Logo Turkcell Hizmetleri kapsamındaki SMS ile Onay seçeneği kullanılabiliyor. Böylece iş süreçleri hız kazanıyor.

Toplu mesajlaşma

İşletmeler, Logo Turkcell Hizmetleri kapsamındaki Toplu Mesajlaşma özelliği sayesinde çalışanlara, müşterilere ve tedarikçilere tek bir noktadan toplu mesaj gönderebiliyor. Mobil Bilgi/Anket özelliği ise tanıtım içerikleri oluşturmaya, pazar araştırmaları yapmaya ve müşterilerden hızlı geri bildirim almaya yardımcı oluyor.

Ekip Mobil uygulaması

Saha ekipleriyle çalışan işletmeler, Ekip Mobil sayesinde saha ekiplerini harita üzerinden izleyebiliyor, ziyaret edilmesi gereken adrese en yakın personeli belirleyebiliyor ve mobil personele SMS gönderebiliyor. Böylece, saha ekipleri ve mobil personel daha iyi koordine edilip yönetilebiliyor.