LOGO BORDO PLUS

ÜCRET HESAPLAMALARI ARTIK ÇOK KOLAY

Modüller

 • Sicil Yönetimi
 • Bordro Hesaplama
 • Borç / Avans Yönetimi
 • İzin Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi
 • Ücret Bütçe Simülasyonu (Ek Modül)
 • Araçlar
 • Ayarlar
 • Yönetim Karar Destek

Özellikler

 • 25 Firma sınırsız dönem açılabilmektedir.
 • Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
 • Kullanımı kolaydır.
 • Sicil-Bordro-Borç/Avans-İzin-İş Akış-Ücret Simülasyonu modüllerine sahiptir.
 • KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap vermektedir.
 • Tüm yazıcılar için standart raporlar hazır olarak gelmektedir.
 • Değişen kanunlara tam uyumludur.
 • SGK Bildirimleri kolayca sistemden alınabilmektedir.

Sektörler

 • Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
 • Bilişim Teknolojileri
 • Cam, Çimento ve Toprak
 • Çevre, Eğitim
 • Elektrik ve Elektronik
 • Enerji,Finans,Gıda
 • İnşaat,İş ve Yönetim
 • Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
 • Kültür, Sanat ve Tasarım,Maden
 • Medya, İletişim ve Yayıncılık
 • Metal,Otomotiv
 • Sağlık ve Sosyal Hizmetler,Spor
 • Tarım, Avcılık ve Balıkçılık
 • Tekstil, Hazır Giyim, Deri
 • Ticaret (Satış ve Pazarlama)
 • Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri
 • Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

Raporlar

 • Tahakkuk raporu
 • Tahakkuk toplamları
 • İşe Giriş Bildirgeleri
 • İşten Çıkış Bildirgeleri
 • İş-Kur Bildirgeleri
 • Personel Formu
 • Personel Listesi
 • Personel Atamaları
 • İzin Durum Raporu
 • İzin Formları
 • Kıdem/İhbar Yükü
 • Bordro Zarfı
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
 • SGK Eksik Çalışma Günleri
 • Personel Borç Dökümü
 • Personel Avans Ödemesi
 • İzin Defteri
 • İzin Planlama Kayıtları Listesi

Programa Genel Bakış

Logo BORDRO PLUS

Bağımsız olarak kullanılabildiği gibi Logo ürünlerinden Go Plus, GO 3 Tiger 3 ve Tiger 3  Enterprise ürünleri ile entegre çalışabilen Logo Bordro Plus, küçük ve orta ölçekli tüm firmalar için eksiksiz bir bordro işleme ve takip programıdır. Logo Bordro Plus, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanların (4-a) tüm mevzuat ihtiyaçlarını tam olarak karşılar. Tüm işletmelerin ve mevsimlik işçi çalıştıran firmaların sicil ve ücret yönetimi konusundaki gereksinimlerine esnek ve kolay kullanımı ile cevap verir. Bordro işlemlerinin, yasal prosedürlerin ve raporların otomasyonu mevzuat bilgisi gerekliliğini minimize ederek iş gücü tasarrufu sağlar.

Bordro Plus’ın zengin raporlama teknolojisi iş tanımları ve süreçler ile ilgili etkin yönetime olanak tanır. Örneğin; şirketinizde 5. yılını dolduran çalışanlara ödül dağıtacaksanız, 5 yıllık çalışanların raporunu alabilir, kaç adet ödül siparişi vereceğinizi kolaylıkla belirleyebilirsiniz. ya da tüm personel bilgilerine ulaşarak üniversite mezunu çalışanlarınızın tüm şirket çalışanlarına oranını raporlar aracılığıyla kolaylıkla saptayabilirsiniz.

Personel sicil yönetimi ile; etkin personel sicil bilgilerinin takibini yapabilir, Bordro Hesaplama modülü ile detaylı maaş, mesai ve diğer ek ödemeleri kolayca hesaplayabilir, Borç/Avans yönetimi ile; personelin iş avanslarının, maaş avanslarının ve masraflarının takip edilmesinde, borçlarının taksitlendirilip, ödeme planlarını belirleyebilirsiniz. İzin yönetimi ile çalışanlarınızın her türlü izinlerini en doğru şekilde planlanlayabilir ve izleyebilirsiniz. Ayrıca, yine logo bordro plus sayesinde iş akışlarınızı yönetebilir, web üzerinden her yerden bilgilerinize ulaşabilir, tüm verilerinizi raporlayıp analiz edebilirsiniz.

Karışık ücret hesaplamalarındaki en büyük yardımcınız; Logo Bordro Plus

Özellikler

Logo BORDRO PLUS ile Güncel mevzuata uyumluluk

Logo Bordro Plus, standart olarak sunulan Sicil Yönetimi modülüyle, sicil kartları ve tüm güncel yasal evrakların oluşturulma ve takibini kolaylıkla yapmayı sağlıyor. Çözümün Dokümantasyon Takibi özelliği, sicille ilişkilendirilmiş dosyalara hızlı erişim sağlarken, oluşturulan Zaman İzli Kayıtlar da tüm sicil ve kanun bilgilerindeki değişikliklere eksiksiz şekilde ulaşmayı ve bu çerçevede geçmişe dönük raporlama yapabilmeyi mümkün kılıyor.

Logo BORDRO PLUS ile Bordroların personele hızlı iletimi

Logo Bordro Plus, personele ait bordro hesaplamaları için gereken her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk işlemlerinin Bordro Yönetimi modülüyle zahmetsizce yapılmasını, hesaplama dönemlerinin de ödeme günlerine göre uyarlanabilmesini sağlıyor. Hazırlanan maaş bordroları, tüm çalışanlara şifreli olarak e-postayla gönderilebiliyor ve böylece İK departmanının iş yükünde ve kağıt maliyetlerinde ciddi bir düşüş sağlanıyor.

Logo BORDRO PLUS ile İlgili kurumlarla hızlı iletişim

Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarına tam uyumlu çalışan Logo Bordro Plus ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe Giriş Çıkış Belgesi, e-Bildirge gibi belgeler hazırlanıp sistem içinden SGK’ya aktarılabiliyor.

Logo BORDRO PLUS ile Bordroların aylık e-posta ile gönderimi

Logo Bordro Plus, bordro hesaplamaları için gereken her türlü özlük bilgisi ve tahakkuk işlemlerinin Bordro Yönetimi modülüyle kolay ve hatasız bir şekilde yapılmasını, hesaplama dönemlerinin de ödeme günlerine göre uyarlanabilmesini sağlıyor. Hazırlanan maaş bordroları, tüm çalışanlara şifreli olarak e-postayla gönderilebiliyor, böylece iş yükü ve kağıt maliyetleri ciddi oranda azalıyor.

Logo BORDRO PLUS ile Prim hesaplamada kolaylık

Logo Bordro Plus, personelin iş devamlılığı ve puantaj hesaplamalarını da kolaylaştırıyor. Tablolama Aracı ile tüm puantaj bilgileri hızla işlenip sisteme aktarılabiliyor.

Logo BORDRO PLUS ile Verilere dayalı bütçe tahminleri

İsteğe bağlı sunulan Logo Bordro Plus Ücret Simülasyonu modülü; çalışanların tüm zam oranlarını yıllık ve çeyrek dönemler başta olmak üzere, zaman kısıtlaması olmadan hesaplayarak bütçe simülasyonu oluşturuyor.

Logo BORDRO PLUS ile Bireysel emeklilik işlemleri

Logo Bordro Plus çözümünün isteğe bağlı modüllerinden BES Otomatik Katılım Entegrasyonu modülü, bireysel emeklilik şirketleri ile gerçekleştirilen entegrasyonlar sayesinde operasyonları hızlı ve pratik bir şekilde yönetmeyi sağlıyor. Sözleşme açılış işlemlerinin, sözleşmelere aktarılacak katkı payı tahsilat süreçlerinin Logo Bordro Plus üzerinden gerçekleştirilmesi de katılımcılara güncel durumlarını kolayca sorgulama imkanı sunuyor.

LOGO BORDO PLUS Programı ücretsiz eğitim videolarına Youtube  sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

LOGO BORDO PLUS programı ile ilgili bilgi almak için bize ulaşın. 

En kısa sürede size geri dönelim.