Close
Close

Logo GO 3 e-İhracat

Türkiye’ deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir. 

GO 3 e-İhracat Modülü eklentisi ile Logo GO 3 Programınızdan İhracat fatura işlemlerinizi yapabilirsiniz. E-İhracat Faturası düzenleyebilirsiniz. Fatura Gümrük sistemine ulaşmaktadır. İthalat ve İhracat tam modülü Logo Tıger3 Dış Ticaret Modülünde Desteklemektedir.

Modül Özellikleri;

İhracat Operasyon Fişleri;

İhracat operasyon fişleri ile yabancı ülkeye ve serbest bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. İhracat Operasyon Fişleri, e-İhracat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer almaktadır. Yeni fiş eklemek ve var olan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

e-İhracat İrsaliye Parçala;

Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için ihracat faturası ile birlikte oluşan irsaliyenin parçalanması işlemidir. Bu işlem için, İhracat Operasyon Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “İrsaliye Parçala” seçeneği kullanılır.

“İrsaliye Parçala” seçeneği tıklandığında faturaya ait birden fazla irsaliye varsa irsaliye seçim listesinden seçilen irsaliye, faturaya bağlı bir irsaliye varsa direkt bağlı irsaliye açılır.

Açılan irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni irsaliyeler oluşturulur. Fatura satırlarında irsaliyeler parçalanmış şekilde görünür.

Yabancı Ülkeye / Serbest Bölgeye İhracat;

Yabancı Ülkeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Yabancı Ülkeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (Hizmet İhracatı) Verilen Hizmet Faturası ile de kaydedilebilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türünün Hizmet olarak seçilmesi gerekir. 

Serbest Bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Serbest Bölgeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (Hizmet İhracatı) Verilen Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhracat Operasyon Fişleri ile de kaydedilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir. 
İhracat operasyon fişlerine ait bilgiler aşağıdaki pencerelerden kaydedilir: 

İhracat Bilgileri;

Dosya Bilgileri

Kodu: İhracat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır.

Adı: İhracat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Sıra No: Aynı ihracat dosyasına ait işlemler ihracat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan “Dosyaya Aktar” özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez.

GÇB / ETGB No: Gümrük çıkış beyannamesinin / Elektronik ticaret gümrük beyanname numarasının girildiği alandır. Gümrük çıkış beyannamesi  / Elektronik ticaret gümrük beyannamesi numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

GÇB / ETGB Tarihi: Gümrük çıkış beyannamesinin  / Elektronik ticaret gümrük beyannamesinin hazırlandığı günün tarihidir. Gümrük çıkış beyannamesinin  / Elektronik ticaret gümrük beyannamesinin tarihi fatura tarihinden önce olamaz.

GÇB / ETGB : Beyanname türünün seçildiği alandır. GÇB ve ETGB seçeneklerinden birisi seçilir.

Varış Ülke Tipi: İhracat yapılan ülkenin tipinin seçildiği alandır.

Varış Ülke Kodu: İhracat yapılan ülkenin seçildiği alandır.

Ödeme Şekli: İhracat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Aracı Banka Şubesi: İhracatta kullanılacak aracı bankanın seçildiği alandır. Banka kodu, sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri’nde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.

Gümrük Kodu: İhraç edilecek malzemelerin yurdu terk ettiği gümrüğün seçildiği alandır.

Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken rejim bilgileridir. İhracatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Banka Referans No: Bankanın verdiği referans numarasıdır.

Sevkiyat Bilgileri 

Teslim Şekli: İhracat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre ihracat fatura satırında FOB birim fiyat satırının yanında seçmiş olduğunuz teslim şekline göre bir sütun açılacaktır. Navlun ve sigorta girişi ile birlikte bu sütunda teslim şeklinize göre birim fiyatınız otomatik oluşacaktır.

Taşıyıcı Kodu: Taşıyıcı firma tanım kodudur.

Paket/Koli No: İhraç edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır.

Taşıma Tipi: Malzemelerin hangi ulaşım yolu ile taşındığını gösteren alandır. (Karayolu, Havayolu vb.) Taşıma tipi, e-Fatura kesmek için bilgi girişi zorunlu bir alandır.

İhracat Fatura Bilgileri , İhraç Kayıtlı Satış Faturaları, İhracat İstatistik Raporu , GCB-DAB Eşleme Raporu, İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu desteklenmektedir. 

Logo Sistem Uzmanı

Can Karakuş

Detaylı Bilgi için bizi arayınız.

0216 399 28 60

info@logomuhasebe.com

www.logomuhasebe.com

Related Posts