535  sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile yapılan  değişiklik  uyarınca; a)Brüt  satış  hasılatı  2022  ve  müteakip  hesap  dönemleri  için  3  Milyon  TL  ve  üzeri  Devamını oku..