Raporlu olan personel hafta sonu iznine hak kazanır mı?

İş kanununda hafta tatiline hak kazanmak için “Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır.” ibaresi var. Buradaki 1 haftalık süreden kasıt örnek: Hafta tatili Devamını oku

Bağ-Kur’lu olan bir kişinin 4a kapsamında emekli olabilmesi için ne yapması gerekir?

1991 yılında sigorta girişi olan mükellefim 1.090 gün sigorta pirimi ödemiştir. Daha sonrasında 19 yıl 6.840 gün bağkurlu gözükmektedir Sigortadan emekli olabilmesi için ne kadar gün daha sigorta primi ödemesi gerekir? SGK 4a’dan emekli olabilmek için son 7 yılda en Devamını oku

Verdiğimiz garantör mektubu için damga vergisi hesaplamalı mıyız?

Bir müşterimiz için, başka bir firmadan aldığımız garantör mektubuna damga vergisi hesaplamamız gerekir mi? Damga vergisine tabi kağıtlar için (1) sayılı tablo da belirtilmiştir. Listeyi inceleyiniz.  Listede "GARANTÖR MEKTUBU' tanımlaması var ise belirtilen oranda DV hesaplanır. Tanımlama yok ise DV Devamını oku

SGK teşvik sorgulaması hangi ekran üzerinden yapılmaktadır?

4447/ GEÇİCİ 19. MADDE kapsamından yararlanan sigortalı personelimiz mevcuttur.  26/01/2021 tarihinde başka bir personel işten çıkış yaptığı için ilgili madde kapsamında işçi sayısı sağlanmadığı için teşvik durması gerekmektedir.  1. Teşvik sonlandırma işlemi nereden yapılmaktadır bu konuda bilgi verebilir misiniz?  2. Devamını oku

Yıl sonunda biten muhasebe sözleşmesini ocak ayı tarihli yapmamızın bir sakıncası olur mu?

Tarafıma ait mükellef sözleşmeleri 2022 yılı itibari ile başka bir meslek mensubuna geçmiştir. Sözleşme fesih işlemi yapılırken 31/01/2022 tarihi girilmiş aslında 01/01/2022 tarihi ile başka bir mükellefte gözükmesi gerekmektedir. Bununla ilgili düzeltme nasıl yapılacak ve vergi dairesi bildirimi nasıl yapılacaktır? Devamını oku

Kar dağıtım stopajı ne zaman %10’a düşmüştür?

Kar dağıtımında %10 stopaj ne zaman yürürlüğü girdi ve ne kadar sürecektir? 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30. maddeleri Devamını oku

Alacaklarımıza karşılık bir firmadan araba alabilir miyiz?

Şahıs bilanço işletmesi olan bir mükellefimizin alacağı olan bir limitet şirketinden senet alıyor. İş karşılığı işi teslim edip fatura kesiyor. Senetleri ödemeyi yapmayacağını söylüyor karşılığında araba vereceğini söylüyor. Fakat arabası şahıs ödeme kuralına göre nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir? Borç Devamını oku

Yıl sonunda banka hesabımızda bulunan dövizli bakiyemizi şimdi TL’sına çevirirsek kur farkı kazancımız vergiden muaf mı olur?

31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma Devamını oku

İşletme usulünden basit usule geçen bir mükellef devreden KDV’sini iade alabilir mi?

Basit usule geçiş için başvuru yaptık. Vergi dairesi yetkilisi 01.01.2023 tarihinde basit usul mükellefiyetin kalkacağını söyledi. Böyle bir durum şimdiden belli midir? Devir KDV’yi iade alabilir miyiz? Vergi dairesindeki memur veya diğer görevliler Mevzuatı takip etmediklerinden size yanlış bilgi vermişlerdir. Devamını oku

Yeniden değerleme yaptığımız demirbaşlar için amortisman ayırabilir miyiz?

Yeniden değerleme yaptığımız maddi duran varlıklara ilişkin olarak 2021 son dönem amortisman ayırırken nasıl bir yol izleyeceğiz? İsteyen mükellefler Yeniden değerleme işlemi yaptıktan sonra yapılacak Muhasebe kaydında Normal amortisman kaydına ilave olarak 522 hesap oluşturulur.  Yeniden değerleme işlemi için VUK Devamını oku

Yabancı şirketin Türkiye’deki şubesi yurt dışındaki merkezine fatura düzenleyebilir mi?

Hindistan merkezli (yabancı menşeili) firmanın, Türkiye'de ayrı vergi numarası ve mükellefiyetli olarak kurulmuş şubesi, Hindistan'da bulunan merkezine fatura kesebilir mi?  Türkiye de kurulu yabancı menşeili bir mükellef; Yurt içine ve Yurt dışına Hizmet ve mal satışı yapar fatura düzenlenir. Yapılan Devamını oku

Emekli çalışanların asgari ücrete denk gelen maaşları gelir vergisinden muaf mıdır?

Huzur Hakkı ödemeleri için gelir vergisi istisnası uygulanır mı? Diğer sorum ise Emekli çalışanlar için bordro hesabı yapılırken gelir vergi ve damga vergisi istisnasını uygulanır mı? Huzur hakkı GVK 61. maddesine göre ücrettir.  Asgari ücret tutarı kadar olan kısım için Devamını oku

Defter sınıf değişiklikleri vergi dairesine bildirilmeli midir?

2022 yılında işletmeden bilanço esasına geçiş yapan veya bilançodan işletmeye geçiş yapan mükelleflerin vergi dairesine dilekçeyle sınıf değiştirdiğini bildirmesi zorunlu mudur? Sınıf değişikliği için vergi dairesine bilgi dilekçesi verilmesi zorunlu yoktur. Defter beyan sistemi henüz yürürlükte olmadan önce bilanço esasına Devamını oku

KDV beyannamesinde kur farkı faturaları matrahı etkiler mi?

Kesilen kur farkı faturası KDV beyannamesinde matraha dahil edilir mi? Normal Teslimler bölümünde beyan edilir. Bir firma 268,10 USD karşılığı çapraz kur ile müşterisinden 200 sterlin aldı. Muhasebe kaydı yaparken arada oluşan TL farkını kur farkı yaparak mı kapatıyoruz? Kur Devamını oku