İktisadi işletme stant gelirleri için düzenleyeceği faturalarda KDV tevkifatı  yapmalı mıdır?

Derneğe bağlı iktisadi işletme otel kiralayıp sempozyum düzenlemektedir. Sempozyuma Türkiye'nin tüm illerinden misafirler gelmekte ve konaklamaktadır. İktisadi işletme ayrıca, gelen bu misafirlerle irtibat kurmak ve ürünlerini pazarlamak isteyen işletmelere konaklama ve otelin konferans salonunda stant vb. alanlar tahsis etmektedir. Gelen Devamını oku

Yıl sonunda döviz hesaplarında bulunan bakiyeyi kur korumalı TL hesabına yatırırsak vergi istisnasından faydalanabilir miyiz?

Kur koruması ile ilgili İstisnadan faydalanmak hakkında birkaç soru soracaktım. 1-31/12/2021 tarihinde 100 bin dolar vardı ve kur farkı geliri hesapladım kur korumalı hesaba 100 bin dolar mı yatırmak lazım eksik tutar yatırıldığında kısmen faydalanılabilir mi?  2- A bankasında dolar Devamını oku

Aynı işverene ait SGK dosyasına nakil olan personel asgari ücret gelir vergisi istisnasından faydalanabilir mi?

Aynı işveren bünyesinde çalışan personelin, 16 nakil kodu ile çıkıp, yeni dosyaya girişinde gelir vergisi istisnası ne şekilde uygulanmalıdır? Nakil aynı işverenin iş yerleri arasında yapılması halinde özel bir işlem yapılmaz.  Çalıştığı toplam gün kadarlık bordro düzenlenir ve istisna toplam Devamını oku

Elektrik kesintisi nedeniyle e-irsaliye mükellefleri kağıt ortamda irsaliye düzenleyebilir mi?

Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren E-irsaliye mükellefimiz bazı günler elektrik kesintisi olacağı ile ilgili Müdürlükten yazı geldi. Elektrik olmadığı zamanlarda mal sevkiyatında kâğıt irsaliye kesebilir miyiz? e-İrsaliye uygulamasına dahil olunduktan sonra mevcut matbu baskılı kağıt sevk irsaliyelerinin imha edilmesi zorunlu olmayıp, Devamını oku

Diş protezi satışı yapan bir firma e-fatura uygulamasına geçmek zorunda mıdır?

Mükellefimiz Ocak 2022 tarihinde gerçek usulde işletme defterine tabi olarak açılışı yapılmıştır. 464603-Dişçilikte Kullanılan Alet Ve Cihazların Toptan Ticareti (Protezler,Bağlantı Parçaları Dahil) faaliyeti ile iştigal etmektedir. Faaliyette bulunduğumuz sektörde E-Faturaya geçme zorunluluğu var mıdır? Mükellefiniz VUK 526 sıra No'lu Genel Devamını oku

Araç kiralama işi yapan firmalar ne zaman e-fatura uygulamasına dahil olmak zorundadır?

Araç alım satımı yapan mükellef 2020 yılı brüt satısı 1.046.000, 2021 brüt satısı 320,000 TL2dir. E-fatura geçmek zorunda mıdır? VUK 535 No'lu Genel Tebliği kapsamında; Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere Devamını oku

Bağımsız denetime tabi olan mükellefler e-deftere geçmek zorunda mıdır?

Anonim şirkette çalışan ve satış hasılatı yoktur. Sadece aktif büyüklüğü 101.000.000 TL’dir. Anonim şirketin aktifinde %90 hissesinin olduğu bağlı ortaklığı olup bağlı ortaklığı olan şirket bağımsız denetime tabidir.  Bu durumda  1) İlgili firma bağımsız denetime tabi olmalı mıdır? 2) Bağımsız Devamını oku

Faaliyeti sona eren firma adına son dönem gekap beyannamesinin verilmemesinin bir cezası olur mu?

Bir mükellefimiz için gekap beyannamesi veriliyor. Aralık ayında kapanışı oldu. Vergi dairesi kapanışı yapıldı ama gekap sona erme dilekçesi vermeyi sehven unuttuk. Sona erme dilekçe bildirimi yapılmamasından dolayı cezai bir durumla karşılaşır mıyız? Dilekçeyi veriniz. Geç bildirimden dolayı VUK 352. Devamını oku

Emekli olup çalışan asgari ücretliden damga vergisi kesilir mi?

Emekli olup çalışan asgari ücretliden damga vergisi kesilir mi? Emekli çalışanın ücretinden de Asgari ücret tutarı kadar olan kısım için gelir vergisi ve damga vergisi istisnasından yararlanır. Huzur Hakkı ödemeleri için gelir vergisi istisnası uygulanır mı? Diğer sorum ise Emekli Devamını oku

Noterden satışı yapılan firmanın faturası kaç gün içerisinde düzenlenmelidir?

01.2.2022 tarihinde noter satışı yapılan şirket aktifinde kayıtlı ticari aracın satış faturası, hangi tarihe kadar kesilebilir? 7 gün içinde fatura düzenlenecektir. E- Arşiv fatura düzenleme sınırı ne oldu? Vergi Mükellefi olmayanlara düzenlenecek 5.000 TL’nin üstündeki faturalar ve Vergi Mükellefi olanlara Devamını oku

7326 sayılı kanun kapsamındaki matrah artışı taksitlerinin bir tanesi geç ödenirse matrah artışı bozulur mu?

7326 sayılı matrah artırımı Kdv ve kurumlar vergisi matrah artırımından 6 eşit taksit seçeneğiyle yararlanıp, ilk 2 taksidini zamanında ve eksiksiz ödeyen bir mükellef, kalan 4 taksitlerinden herhangi birini yılda 2 defa aksatma ve aksatılan taksitini son taksit tarihinden önce Devamını oku

Huzur hakkı ödemelerinin asgari ücret kadarı gelir vergisinden istisna mıdır?

193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu Kanunun uygulamasında ücret sayılan ödemeler düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 62’nci maddesinde, işverenler hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları kapsamında çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmış ve 61nci maddenin üçüncü fıkrasında Devamını oku

İş yeri nakillerinde geriye doğru kaç gün içerisinde personel girişi yapabiliriz?

Bir firmanın iki şubesi var. İkisi de aynı şehirde. Bir şubeden diğer şubeye nakil işlemi yapacağım. Bu işlemi 1 ay geriye dönük yapabilir miyim? İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu Devamını oku

Vade farkı faturasında KDV hesaplanır mı?

Vade farkı faturası keserken KDV olmalı mı?  Vade farkı faturasında %18 Oranında KDV hesaplanır. Özelge: Senet ve çeklerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan kur farkına ilişkin KDV ile KVK Geçici 5. md. göre birleşen şirketin internet ortamında beyanı hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-761 Devamını oku