Close
Close

Tek ortaklı limited şirketin sahibi vefat ederse tüzel kişilik adına beyannamesini mali müşaviri vermeye devam edebilir mi?

Tek ortaklı limited şirket sahibi vefat etmiştir. Veraset ilamı çıkarılıncaya kadar şirket ile ilgili (KDV, Muhtasar, SGK, Geçici Kurumlar V Beyanı) beyannamelerin verilmesi, defter tasdikleri ve benzeri diğer işlemler nasıl yürütülecektir?

TTK bakımından şirketin temsili boşta kalmıştır. Tüzel kişilik adına beyannameleri vermeye devam edebilirsiniz.


Babası 15 yıl önce vefat etmiş arkadaşımızın kendisi de bu covid 19 salgın hastalık nedeniyle 2 hafta önce vefat etmiştir. Fakat babasından kalan İstanbul ve Çanakkale de bulunan daire ve arsa tarla gibi 4 parça gayrimenkulü bulunmaktadır. Şimdi arkadaşımın yasal mirasçısı olarak eşi ve iki çocuğu bu gayrimenkulleri kendilerine veraset ilamı çıkarıp ve veraset intikal vergisini de yatırıp meseleyi halletmek istiyorlar. VİV beyanında Tablo 2 de ki mükellefler bölümünde yer alacak isimler 2 kardeşin hayatta olmaması nedeniyle onların eşleri ve torun şeklinde belirtip imzalayıp verilebilir mi?

Büyük babanın VİV beyannamesi Çanakkale VD verilecek mirasçı bölümüne İki oğlu yazılır.

Büyükbabanın Beyannamesi ölen kardeşlerin çocukları veya eşleri imzalar.

Bürokratik işlemler için İlgi VD leri ile görüşünüz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts