Close
Close

2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları

TÜRMOB

Mevzuat Sirküleri 30.12.2020/246

2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları

ÖZET: 65 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2021 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır. 2021 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01/01/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmişti. 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 65 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile vergiye tabi kağıtların maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmış ve Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiş; ayrıca 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01/01/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.

Yayımlanan Tebliğ uyarınca; 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan Tablo, 2020 yılına ait tarife ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur.


Kaynak: TÜRMOB Mevzuat Sirküleri
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts