Close
Close

Şirket müdürünün yetki süresi bitmeden süre uzatımı yapabilir miyiz?

Limited şirketin müdürünün yetki süresinin bitimine 6 ay daha var. Bu süreyi beklemeden müdürlük süresini uzatabilir miyiz?

Görev bitiş tarihinden itibaren kararınızla yeniden atanma gibi süreyi uzatabilirsiniz. 


%50 hisseli 2 ortaklı limited şirkette mevcut ortaklardan biri halihazırda müdür olarak tek başına şirketi temsil ve ilzama yetkili. Ortaklar aralarında ihtilaflılar. Şirket müdürü olan ortak şirketin mevcut şubesini “Müdür/Müdürler kurulu kararı ile kapatabilir mi?

Esas mukavelede aksine düzenleme yok ise müdürler kurulu kararı ile şube kapanışı yapılabilmektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts