Close
Close

Konut kira gelirim kira giderimden düşük. Konut kira GV beyannamesi vermek zorunda mıyım?

2020 yılı 600.000,00 TL üzeri ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde bordroda yer alan brüt ücret + ek ödemeler tutarları dikkate alınıp ödenen SGK işçi primi ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra kalan tutar safi gelir matrahı olarak dikkate mi alınacak yoksa bordrodaki kümülatif vergi matrahından ödenen sgk işçi primi ve işsizlik sigortası primi düşüldükten sonra kalan tutarın safi gelir matrahı olarak 600.000,00 TL’yi aşıp aşmadığına mı bakılacak?

Hesaplamada dikkate alınacak Tutar GAYRİSAFİ TUTARIDIR. Bu tutardan vergi sgk, ve kesintileri indirilir. Vergi matrahından ise özel sağlık sigorta primi engelli indirimi indirilir Bes indirilmez.

600.000 mukayesesi GAYRİSAFİ TUTAR’dan (Brüt ücret)yapılır.

Konut kira gelirim kira giderimden düşük. Konut kira GV beyannamesi vermek zorunda mıyım?

Evet bildirimde bulunmak zorundasınız.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts