Close
Close

İkinci el araç alım satımı yapan mükellefler vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden almış oldukları araçların satışında faturalarını nasıl düzenleyecektir?

İkinci el araç alım satımı yapan mükellefler vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden almış oldukları araçların satışında faturalarını nasıl düzenleyecektir?

İkinci el oto alım satım işi ile iştigal olan mükellefimizin vergi mükellefi olmayan kişiden almış olduğu binek otomobilin satışında; noter satış sözleşmesinde KDV dahil ibaresi var ise araç satış karı üzerinden hesaplanan KDV matraha dahil olarak mı hesaplanacaktır.

Örneğin noter satış sözleşmesinde 25.000 TL KDV dâhil satış yazılı aracın

Alış bedeli 20.000 TL ise
Matrah: 5.000 TL+ KDV mi olacak yoksa 4. 950,50 TL + KDV midir?

Vergi mükellefi olan kişiden alınan araç için sizin yapmış olduğunuz hesap yapılmaz.
Vergi mükellefi olan kişi size KDV hesaplaması olan Fatura düzenleyecektir.
Noter senedine göre işlem yapılmaz. Alış ve satış faturasına göre hesaplama yapılır.

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN ALINACAK ARAÇ İÇİN AÇIKLAMA:

3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR.

Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için % 1 TİCARİ ARAÇLAR İÇİN 30/06/2019 kadar % 1 KDV HESAPLANACAKTIR. Sonraki tarihlerde % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır.

ÖRNEK Vergi Mükellefi olmayan kişiden 20.000 TL İKİNCİ EL BİNEK OTO satın alınıyor.

Bu ikinci el oto 25.000 TL satmıştır. Alış bedeli 20.000 Satış bedeli 25.000

FATURA DÜZENLENMESİ:

Satış bedeli 25.000 TL
KDV uygulanacak tutar 5.000 TL
Hesaplanan KDV %1-  50TL
Tahsil edilen tutar 25.050 TL
KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar: 20.000 TL
KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar: 5.000 TL
Bs formunu yazılacak tutar (25.050 -50 )= 25.000 TL (B formlarında KDV hariç tutar yazılır.)


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir