Close
Close

Firma aktifinde bulunan demirbaşlar için yeniden değerleme yapabilir miyiz?

Araç kiralama firmamızda, kiralama amaçlı alınan taşıtlar 254 hesapta bulunmaktadır.

Taşıtların değerleri kasko değerlerin çok altında bulunmaktadır. Öz kaynaklarımız eridi ve bankadan kredi kullanma açısından sorun yaşamaktayız. Taşıtların değerlerini kasko değerlerine getirecek şekilde maddi duran varlık değer artış kazancı yapabilir miyiz?

Değerle yapabilir veya Bilirkişiye yaptırabilirsiniz Rapor yazdırmak zorunluluğu olmaz. 

Ancak aradaki fark 649 hesaba gelir yazılır.

254 (B) 649 (A)


Şubat 2016 yılında 100.000 TL ye alınmış tarla, 2018 yılında arsaya dönüşmüştür ve imara açılmıştır. 2020 aralık ayında ise 1.500.000 TL ye satılmıştır. 2020 gelir vergisi için nasıl bir hesaplama yapmak gerekir? 

GVK’nin mükerrer 80. maddesinin 6. fıkrasına göre, Gayrimenkulün elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır. Kazancın hesaplanmasında, G.menkulün iktisap (edinme) bedeline endeksleme yapılacak ve istisna uygulanacaktır. 

Değer artışı kazancının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılarak, değer artışına konu olan Gayrimenkulün alış bedelinin yükseltilmesi sağlanır. 

(GVK Mük.Md.81) Artırılmış Maliyet bedelini bulmak için aşağıdaki hesaplama yapılır. 

Alış Bedeli x Satıştan Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE Arttırılmış Maliyet Bed.

—————————————————————– 

Alış Tarihinden Önceki Aya İlişkin Yİ-ÜFE GVK ‘nun Mükerrer 81.maddesinin son fıkrasına göre; mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere TÜİK’çe belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE )artış oranında artırılarak tespit edilir.

Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır. Ancak artış oranının %10’nun altında kalması halinde yukarıdaki gibi maliyet artış hesaplaması yapılamaz. 

Alış ve satış arasındaki fark kâr olarak belirlenir, ilgili yıl istisnası düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Hesaplanan Vergiye tabi matrah dan 2020 yılı için 18.000 TL istisna indirilir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts