Close
Close

Avukat aracılığı ile ödenen kıdem tazminatı ve gecikme zamları gider olarak kayıtlara alınır mı?

Bir çalışanımıza iki ay süre ile işe gelmemesi sebebiyle noter aracılığı ile ihtarname gönderdik. Cevap alınamaması sebebiyle tutanak tutularak “Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık” gerekçesi ile işine son verildi. Söz konusu çalışan arabulucuya başvurdu ve kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, tatil günü alacağı, ihbar tazminatı gerekçe gösterilerek 4.500 TL talepte bulundu. Bu talep kabul edildi ve bedel işçinin avukatına ait hesabına ödendi. Bu şekilde yapılan genel anlaşma için işçi adına gelir ve damga vergisi hesaplamak ve beyan etmek gerekir mi?

Yapılan ödemedeki kıdem tazminatı dışındakiler için GV ve DV hesaplanır.

Gecikme zammı veya cezalar KKEG dir.

Kıdem Tazminatına hangi ödemeler dahil edilir? İzlemek için tıklayın…


Çalıştığım şirket Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemi için prim ödemesi yapacak. Başka bir firmaya giden personelimizden (prime konu aylarda şirket bordrosundaydı) 2.000 TL alacağımız var. Ödeyeceğimiz primden bu alacağımızı mahsup edip kalan bedeli primi ödemesi olarak eski personelimizin maaş hesabına ödeyebiliyor muyuz?

İşçinin ücret ve prim alacağına ve şirkete olan borcuna ilişkin bir yazı ile tarafların imzalı onayı alınarak maaş hesabına ödeyebilirsiniz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts