Close
Close

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen kağıtlarda damga vergisi istisnası

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir Vergileri Gurup Müdürlüğü

Sayı:90792880-155.01.01.01[6057]-E.3680724.01.2020
Konu:Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili düzenlenen kağıtlarda damga vergisi istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formu, dilekçe ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu arasında …/…/2019 tarihinde imzalanan “Lisans Sözleşmesi” başlıklı kağıda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV/44 fıkrası kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği  anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (44) numaralı fıkrasında, yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Özelge talep formu ekinde yer alan “Lisans Sözleşmesi” başlıklı kağıdın incelenmesinden, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları TÜBİTAK’a ait olan teknoloji transfer paketi kullanılarak üretilecek ürünleri üretme, ürettirme, kullanma, birleştirme, entegre etme, pazarlama, kurulum, tanıtım, satış, satış sonrası destek hakları üzerinde, 10 (on) yıllığına şirketinize basit lisans hakkı tanınmasına ilişkin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Buna göre, söz konusu kanun hükmü ile yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kağıtlara istisna tanındığından, bu kapsamda değerlendirilmeyen söz konusu sözleşmenin damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.


Kaynak: gib özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts