Close
Close

Yetki belgesi olan firmalar ikinci el araç satışlarına istinaden düzenleyecekleri faturalarda özel matrah uygulayabilir mi?

Mükellefimiz akaryakıt istasyonu faaliyeti işi ile iştigal etmektedir. Şirket Amaç ve Konusunda motorlu taşıtların satışı ve komisyonculuğu faaliyeti bulunmakta olup araç satış yetki belgesi de bulunmaktadır. Vergi mükellefi olmayan şahıslardan alınan 2.el araç alışları noter kanalı ile alış işlemi yapılmakta Gider Pusulası ile kayıtlara intikal ettirilmekte ve Fatura ile satışı gerçekleştirilmektedir. Satış faturasında KDV matrahı elde edilen komisyon karı üzerinden mi yapılmalı yoksa araç satış bedeli üzerinden mi yapılması gerekiyor. Vergi muafiyeti uygulanmalı mı?

Belirttiğimiz işlemler yapılacaktır. 

İKİNCİ EL ARAÇ (OTO) ALIM SATIMI 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. 

KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. 

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtın teslimlerinde özel matrah uygulaması “YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR.” –


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts