Close
Close

Yapılandırılan SGK primleri gider olarak yazılır mı?

2020 yılında hiç sigorta primi ödemeyen firma 2020 ağustos dahil sgk borçlarını yapılandırdı. Ödenmeyen sgk primlerini dönem sonunda kkeg yaparken 2020 yapılandırılmış ve yapılandırılmamış borçların tamamınımı kkg yapacağız yoksa taksştlendirmeye girmeyen ve hala ödenmemiş olan 2020 9-10-11-12 aylarımı yapmalıyız?

31/12/2020 Tarihine kadar olan ÖDENMEMİŞ SGK borçları KKEG olarak kayıtlara alınır.


4 büyük spor kulübünden birine 1.000 EURO Bağış yapan şirket, bunu KKEG olarak mı kayıtlarına almalıdır? “Kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip spor kulüplerine makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir ” denilmiştir. Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Profesyonel spor kulüpleri kamuya yararlı dernek değildir. 

Yapılan Bağış KKEG olur. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yapılan yardımlar aşağıdaki gibi kayıtlara alınır. 

Yapılan bağış tutarı için 689 (B) 102 (A) olarak kayıt yapılır. 

Her geçici vergi döneminde 698 KKEG matraha ilave edilir. 


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts