Close
Close

Kısa çalışma ödeneğinde geçen süreler yıllık izin hakkını etkiler mi?

Kısa çalışma uygulamasının yıllık izine etkisi nedir? Kısa çalışma ödeneği yıllık izin hakkını kaldırır mı? 

Kısa çalışma uygulaması sırasında yıllık ücretli izin hakkını kullanmak isteyen işçiye, kısa çalışma uygulaması öncesinde geçerli olan normal çalışma düzenine göre hak etmiş olduğu şekilde izin hakkı kullandırılacak, ücreti tam ödenecek ve SGK aylık prim ve hizmet belgelerinde de her yıllık izin günü tam gün olarak gösterilecektir. 

Buna, yıllık ücretli izin hakkı kullanılan dönem içerisinde yer alıp da yıllık izinden sayılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günü ücret ödemeleri de dahildir. Yıllık ücretli izin hakkı boyunca işçi, kısa çalışma uygulaması kapsamı dışında yer alacak ve izin dönüşü tekrar kısa çalışma uygulamasıyla uyumlu bir biçimde çalışmaya devam edebilecektir. 

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış gibi Sayılan Haller” başlıklı 55’inci maddesinin (d) bendine göre; çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın on beş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla) yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacaktır. 

Dolayısıyla, Kovid-19 nedeniyle işyerindeki faaliyetin tamamen yada kısmen durdurulması şeklinde kısa çalışma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yıllık ücretli izin hakkının hesabında ilk 15 günlük süre çalışılmış gibi sayılacaktır. 

İlk 15 gün sonrasında ise, şayet faaliyetin tamamen durdurulması şeklinde kısa çalışma yapılıyorsa bu süre dikkate alınmayacak, kısmen durdurulması şeklinde kısa çalışma uygulanıyorsa nisabı oranında dikkate alınacaktır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts