Close
Close

Yapılandırılan geçici vergiler kurumlar vergisinden mahsup edilir mi?

Bir müşterim yapılandırmada 2. Dönem geçici vergiyi de yapılandırdı. İlk iki taksiti ödedi. Yapılandırılan 2.dönem geçici verginin toplam tutarı 10.000 lira ve ilk 2 taksitle bunun 1.670 TL’si ödendi. Şimdi Kurumlar Vergisi beyannamesi yaparken beyannamede ödenen Kurumlar Vergisi tutarının 1.670 mi yazmak gerekiyor. Toplam 2. dönem geçici vergi miktarı olan 10 bin lirayı mı yazmak gerekiyor? Eğer sadece 1.670 yazarsak bu sefer mükerrer ödeme yapılmış olmayacak mı? 

7256 SAYILI YASAYA GÖRE YAYIMLANAN GENEL TEBLİĞİ DE AŞAĞIDAKİ İFADELER YER ALMAKTADIR. “”Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir.

Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir.”” 

Yukarıdaki duruma göre sadece ödenen taksitin mahsubu söz konusu olur.


Muhasebesini tuttuğu Anonim Şirketin Kayıtlarında 529 hesap altında Zarar karşılığı olarak ortaklardan alınan paralar var. Bu paralar 2003 ve öncesinde alınmış. 

Aynı zamanda bu paralara enflasyon düzeltmesi yapılmış. Enflasyon düzeltmesi ayrı olarak gözüküyor. Bir de 580 hesapta düzeltilmiş geçmiş yıl zararları ve bu zararlara ilişkin Enflasyon düzeltmesi mevcut. Burada da enflasyon düzeltmesi rakamı ayrıca gözüküyor. 529 hesaptaki rakamları 580 hesapta yer alan Düzeltilmiş geçmiş yıl zararları hesabına virmanlamak suretiyle kapatabilir miyim?

Ortaklardan alınan Borçlar 331 hesap da takip edilir. 529 hesabı tanımı ile kaydın örtüşmediği açık. Yanlış ve TDHP na aykırı olarak önceden yapılmış kayıtların nasıl düzeltileceği konusunda yorumumuz yoktur.

______________________________________________________________

7256 sayılı yapılandırma kanunda 2020/2.dönem peşin vergiler kapsama dahil edildi.2020 yılı yıllık beyanname yapılırken 2 dönem yapılandırılan peşin vergi tutarının tamamımı yazılacak, yoksa şubat sonunda ödenen 1.taksit tutarımı yazılacak?

7256 SAYILI YASAYA GÖRE YAYIMLANAN GENEL TEBLİĞİ DE AŞAĞIDAKİ İFADELER YER ALMAKTADIR. “”Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir.””

7256 sayılı yapılandırma kanunu ile taksitlendirilen geçici vergiler yıllık gelir vergisi beyannamesini yaparken sadece ödenen taksitler mi mahsup edilecektir?

7256 SAYILI YASAYA GÖRE YAYIMLANAN GENEL TEBLİĞİ DE AŞAĞIDAKİ İFADELER YER ALMAKTADIR. “”Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir.””


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts