Close
Close

Yabancı ülkelerde ödenen fakat dönem içerisinde döküm alınamayan vergiler geçici vergi beyannamesinin hangi kısmında bildirilmelidir?

Bizim yurtdışında iştirakimiz olan bir kurumdan tahvil faiz geliri elde ediyoruz. Dönem içinde geçici vergi dönemlerinde gelir yazdığımız söz konusu faiz gelirleri için yurtdışında ödenen vergileri bu geçici vergi de mahsup edip yıl sonunda yurtdışında ödenen vergilerin dökümünü ilgili ülkenin ilgili kurumundan yurtdışında ödendiğini gösterir belge alıp tercüme ettirip vergi dairesine ibraz ediyoruz. Ancak geçici vergi dönemlerinde bu yazıyı almıyoruz. Şimdiye kadarki Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Bildirimi bölümünde; Mahsup Edilecek Yabancı ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı vardı.

2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Vergi Bildirimi bölümünde ise;

1- Mahsup Edilecek Yabancı ülkelerde ödenen vergi tutarı (KVK33. Mad.göre Tevsik)

2- Yabancı ülkelerde ödenen vergiler (Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler), diye iki bölüme ayırmışlar.

Sorum şudur: Biz yukarıda belirttiği geçici vergi bildirimi bölümünde 1.ci bölüme mi yazacağız yoksa 2.nci bölüme mi yazacağız?

2 – Yabancı ülkelerde ödenen vergiler Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler bölümüne yazılması gerektiği görüşündeyiz. Çünkü tevsik edilemiyor.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir