Close
Close

Uluslararası taşımacılık işlerimiz için aldığımız komisyon faturaları için KDV 2 hesaplamalı mıyız?

Şirketimiz boğazlardan geçen uluslararası gemilere bizzat veya tali acenteler vasıtasıyla yurtdışında bulunan firmalara acentelik hizmetleri vermektedir. Yurtiçi müşterimiz yoktur. Şirket tüm satış faturalarını 3065 katma değer kanunun 13/b maddesi gereğince deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere istinaden katma değer vergisi kanunu 13/b maddesi gereğince yurtdışı firmalara fatura düzenlenmektedir. Şirketimiz bazen yurtdışında bulunan farklı firmalarla görüşüp bize acentelik hizmeti kapsamında müşteri bulma karşılığında komisyon ödemektedir. Komisyon ödediğimiz firmalar bize komisyon faturalarını kesip göndermektedir. Yurtdışından gelen bu komisyon faturalarının gidere aktarılması ve fatura bedelinin ödemesi esnasında herhangi bir gelir vergisi kesintisi ve sorumlu sıfatıyla KDV ödemesi yapılacak mı?

Hizmetten yararlanma yurt dışında ve uluslararası kara sularında olduğu için KDV ve stopaj olmayacağı görüşündeyiz. Bu bir yorumdur bağlayıcı olmaz bu neden ile konu hakkında özelge almanızı öneririz.

İLGİ :   (a) T.C Maliye  Bakanlığı  Gelir  İdaresi  Başkanlığı’nın 

28.10.2016  tarih  ve 111353 sayılı yazısı.

21.03.2016 tarih ve 1129 sayılı yazımız.

         Odamızca GİB’ndan ilgi (b) yazımız ile uluslararası taşımacılıkta brokerlik (yük bulma) komisyonlarında KDV uygulamasına ilişkin görüşleri sorulmuş olup, GİB’ndan İlgi (a) yazı ile,

         – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 14.ncü maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetki uyarınca yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararname ile “Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri”nin KDV’den istisna edildiği, istisna kapsamına, yabancı bir ülkeden başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ve Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işlerinin gireceğinin hüküm altına alındığı,

         – KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/C-1.1) bölümünde;

         “KDV’den istisna edilen uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan yararlanır.

         Bilet satış komisyonunun, acente tarafından taşıma firmasına fatura düzenlemek suretiyle taşıma firmasından tahsil edildiği durumlarda, komisyon faturasında “Uluslararası taşımaya ait bilet satışına ilişkin komisyon olduğundan 3065 sayılı KDV Kanununun 14.ncü maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır.” açıklamasına yer verilir ve faturadaki bedel üzerinden KDV hesaplanmaz. Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura üzerinde ayrıca gösterilerek doğrudan yolcudan tahsil edildiği durumda ise bilet, fiş veya fatura üzerinde ayrıca gösterilen komisyon tutarı üzerinden KDV  hesaplanmaz.”

hükmünün yer aldığı,

         – Buna göre; Uluslararası taşımacılığa yönelik brokerlik (yük bulma) hizmetinin uluslararası taşımacılık kapsamında değerlendirilmesi ve buna ilişkin alınan bedellerin KDV Kanununun 14.ncü maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulmasının mümkün bulunduğu,

Belirtilmektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts