Close
Close

Ticari kazancının yanında kira geliri olan mükellefler kira istisnasından faydalanabilir mi?

2018 yılı zararını 2019 gelir vergisi beyannamesinde göstermeyi unutmuşuz. (2019 yılı da zarar çıkıyor). 2020 yılı beyannamesini verirken 2018 ve 2019 yılı zararlarını KAR’dan mahsup edeceğiz. Fakat geçmiş yıl zararlarını kontrol ediniz uyarısı çıkıyor. Zarar mahsup işlemini yapmak için 2018 yılı beyannamesine düzeltme beyannamesi mi vermeliyim?

Evet. 2019 yılı düzeltme beyannamesi verilecek. 2018 yılı zararı indirilecektir.

Gelir vergisi mükellefinin 2020 yılı karı 45.190 TL 

BAĞ-KUR primi 10.160 TL, ticari kazanç = 35.030 TL’dir.

Geçmiş yıl zararı 22.430 TL mahsup sonrası kalan 12.600 TL’dir.

33 ortak olduğu mesken kira geliri 4.600 TL mesken gelirini beyan edecek mi? 

Ticari kazancı olan mükellefler gvk 21. Maddedeki istisnayı kullanamaz. 

Bu nedenle tutarı ne olursa olsun konut kira geliri yıllık beyannameye ilave edilir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts