Close
Close

Tatil gününe denk gelen beyannamelerin bildirim süresi en son ne zamandır?

Tatil gününe denk gelen beyannamelerin bildirim süresi en son ne zamandır?

VUK süre hesaplaması 18. maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

Sürelerin Hesaplanması Madde 18 Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter; 

2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter; 

3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter; 

4. Resmî tatil günleri süreye dâhildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmî tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter

Ocak muhtasarında sehven Şubat ayına ait avukat makbuzları girilerek beyan verildi. Durum tespit edilerek aynı gün düzeltme verildi. Ancak ilk tahakkuk fişinde görülen borç meslek makbuzu kadar azalması gerekirken ödenmesi gereken borç aynı kaldı. Sizce neden olabilir?

Düzeltme beyannamesi ile yapılan işlem Tahakkuk azalması olmuştur. Konu hakkında VD açıklayıcı dilekçe veriniz. Birinci tahakkuk fişini iptal(terkin) ettiriniz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts