Close
Close

Emekli şirket ortaklarının emekli maaşından kesinti yapılır mı?

Emekli bir mükellefim, şirket kurmak istiyor. Kendisi şirket ortağı olacağı için BAĞ-KUR ödemesi gerekecek mi? 

Emekli olup 4b kapsamında sigortalı olacak ortaklar için SGDP ödenmemektedir. 

Emekli maaşından da kesinti yapılmamaktadır.

Emekli olarak SGDP’li şekilde çalışan biri aynı zamanda internetten satış yapmak için şirket kurabilir mi? 

Şirket kuruluşunda kişilerin sosyal güvenlik konumları önemli değildir. Herkes şirket kurabilir. GVK 86 maddesindeki koşullara göre birden fazla işverenden elde edilen ücret geliri yıllık beyannameye dahil edilir. Maddedeki rakamsal koşulları inceleyiniz. 

27103 ve 6111 teşviklerinde işverenin çocuğu ve eşi faydalanır mı?
6111 teşvikinde aylık bildirgede bildirilen kişi sayısı ortalama altına düşünce teşvik bozuluyor iki üç ay sonra ortalama üstüne çıkarsa teşvik kaldığı yerde devam eder mi?

4447/20 sayılı teşvikten Birinci derece akrabalar ile işverenin eşi, kayın hısımları bu destekten yararlanamamaktadır.

Ortalamayı sağlayan işçiler için teşvik uygulamaya devam edecektir.


Şirket sahibi ve müdürü şirketten huzur hakkı almaktadır. Fakat bu kişi aynı zamanda emeklidir ve emekli aylığı almaktadır. Bu durumda asgari geçim indirimi uygulanmalı mıdır?

Huzur hakkı ödemesi ücrettir. (GVK md.61) Çalışan emekli de olsa aldığı bu ücretten GV kesintisi yapılır. Gelir Vergisi kesintisinin olduğu her bordrodan (emekli de olsa) AGİ indirimi yapılır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts