Close
Close

Bir yıldır kısa çalışma ödeneği alan bir kişi işten çıkartılırsa işsizlik maaşı alabilir mi?

1 yıldır KÇÖ alan bir personel işyerinin kapanması nedeniyle işten çıkarılacak. İşsizlik ödeneği alabilmesi için ilk 2 şartı tamamlıyor. Fakat KÇÖ aldığı için son 120 gün prim şartını tamamlamıyor. Bu durum İşsizlik maaşı almasına engel teşkil eder mi?

İşsizlik maaşı alabilmesi için iş sözleşmesinin olması yeterlidir. 

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları 

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, 

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, 

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

4447/Geçici 26. md prim desteğinde; Sgk 2020/35 genelgesinin 8.5- Bendine göre prim desteğinden yararlanılan ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz denmektedir. Buna göre; işletme ya da serbest meslek defterlerinde yapılması gereken kayıtlar nasıl olmalıdır? 

Ödenecek primden yararlanılan teşvik düşüldükten sonra kalan net tutar gider yazılır.

Mükellefimin çalışanı 12.06.2017 tarihinde işe girmiş olup 01.04.2020 tarihinden itibaren 31.03.2021 tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği almıştır. İlgili personel işten çıkması halinde işsizlik maaşına hak kazanabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir.

Ancak, mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Bununla birlikte; Covid-19 nedeni ile yapılan kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmemektedir.

1 Aralık’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği sürelerinden düşmeyecektir.

Böylece, kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabilecektir.

Ancak 03 kodu istifa ile çıkışta işsizlik maaşı alınamamaktadır.

Kısa çalışma yaptırdığımız asgari ücretli 5 personel var. Bu personellerden 2021-Mart ayı için hiç vergi kesintisi yapılmadı. Muhtasar beyannamede işçileri bildirirken beyannamenin vergi bildirimi kısmında çalışan işçi sayısını alanına 5 kişi olarak bilgi girmeli miyiz?

İşçiler Muhaphb nin sgk kısmında kazanç sıfır olarak yer almakta ise muhtasar kısmında da 0 kazanç sıfır vergi olacağı için bildirilmemelidir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts