Close
Close

Tasfiyeye giren şirketler geçici vergi beyannamesi verir mi?

Tasfiye halinde olan şirket kurumlar geçici vergi beyannamesi vermesi gerekir mi?

Tasfiye halinde olan şirketler geçici vergi beyannamesi vermez 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde; yetkili organlarının kararı ile tasfiyesine karar verilen kurumların, tasfiye kararının Ticaret Sicilinde tescil edilmesiyle tasfiyeye girdiği, bu kurumların Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği, söz konusu kurumların, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyecekleri belirtilmiştir.

Tasfiyeden dönüş kararı alan şirketimiz için, Ticaret sicil tescilinden sonra noterde yeniden defter tasdik ettirmeli miyiz?

Yeni defter tasdik edilmesi gerekir Önceki defter “Tasfiye halinde” diye tasdiklidir.

Yıl içinde tasfiyeye girip kıst dönem kurumlar beyannamesi bildiriminde bulunan firmalar yıl sonunda kurumlar beyannamesi bildirimlerini nasıl yapacaktır?

29.12.2020 tarihinde tasfiyeye giren firmanın tasfiyeye giriş (01.01.2020-29.12.2020 arası tasfiye öncesi dönem) kurumlar vergisi beyannamesini verdik. Tasfiye dönemi (29.12.2020- 31.12.2020 dönemi) kurumlar vergisi beyannamesini vereceğiz. Bu beyannamenin bilanço ve gelir tablosunda önceki dönem bilgileri (rakamları) olarak 2019 yılına ait olanlarımı yoksa tasfiye giriş beyannamesindeki cari dönem (2020) bilgilerini mi gireceğiz?

Tasfiyeye giriş beyannamesindeki mali bilgiler girilir.

2020-Haziran ayında tasfiyeye giren firma için beyanname düzenleme programında kıst dönem tasfiye başlangıç seçip tasfiye giriş beyannamesini verdik. Tasfiye Ocak-2021’de bitti, Tasfiye bitiş için de beyanname düzenleme programında Kıst Dönem Tasfiye Bitiş seçip Tasfiye sonu beyannamesini vereceğiz. Peki yıl atlaması nedeniyle 31.12.2020 sonu itibariyle vermemiz gereken Kurumlar Vergisi beyannamesi için beyanname düzenleme programında Kıst dönem seçtiğimizde yine Tasfiye başlangıç seçeneği mi seçeceğiz?

31.12.2020 itibari ile verilecek normal beyannamede kıst dönem seçilmez. Normal dönem olarak verilir.

_______________________________________________________________________

Tasfiyeye giriş beyannamesini internet üzerinden gönderilebiliyor mu?

Tasfiyeye giriş Beyannamesi GİB bdp den Kurumlar vergisi beyannamesinde kıst dönem seçilerek verilir.

22.05.2019 tarihinde işyeri kapanışı verdim. Defter beyan sisteminden Yıllık Gelir Vergisi vermek istediğimde kıst dönem seçili gelmekte ve mirasçı sıfatıyla beyanname verdirmektedir. Bu doğru bir işlem olmayacağından beyannameyi hangi şekilde düzenleyebilirim acaba?

Beyanınız kıst dönem olduğu için bu seçenek gelmektedir. (01/01/2019-22/05/2019)

_______________________________________________________________________

Tasfiye halinde anonim şirket mükellefimin tasfiye sonu bilançosunu çıkaracağım. Bilanço kalemindeki hesapların tamamını sıfırlamak zorunda mıyım?

Tasfiye sonunda vergi dairesine verilecek mali tablolarda tasfiye karı veya zararının görüleceği hesaplar olacaktır. Kar dağıtılacaktır. (0) bakiyeli mali tablo olmaz.

Daha sonra kalan hesaplar ters kayıtlar ile kapatılır.

25.05.2020 tarihi itibariyle tasfiye ye girmiş bir limited şirket 2020 2. dönem geçici vergi beyannamesini vermek zorunda mıdır?

01/04/2020- 25/05/2020 kıst dönemi için Geçici vergi beyannamesi verilecektir.

25/05’ten sonraki dönemlerde geçici vergi beyannamesi verilmez


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts