Close
Close

Bağımlı olarak çalışan mali müşavirler hangi şifreler ile şirketin beyannamelerini gönderebilir?

Bağımlı olarak çalışan meslek mensubuyum. Çalıştığım yerde beyannameleri ben onaylıyorum. Ancak çalıştığım şirket unvan ve nevi değiştirdi. Tescil ve ilan edildi. Vergi Dairesinde de ilgili işlemler tamamlandı. Vergi Dairesinden yeni vergi nolu şirkete şifre de verildi. İnteraktif Vergi Dairesi’nden girebiliyorum. Benim değişiklik öncesi ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ EK-1 vererek beyannameleri imzalıyordum. Şimdi tekrar bu formu yeni bilgilerle doldurup vergi dairesinden şifre talep etmem gerekecek mi?

VD verdiği şifre Beyanname ve bildirim gönderme şifresi değildir. Odamızdan alacağınız “oda kayıt belgesi ” ile ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ EK-1 doldurarak Şirket yetkilisi ile VD müracaat edilmesi ve ŞİRKET adına şifre alınması gerekir.


Serbest çalışırken bağımlı çalışmaya geçen meslek mensubu, bağlı bulunduğu firmanın beyannamelerini imzalarken hangi şifreleri kullanmalıdır?

Bordrosuna kayıtlı olduğu firmanın önceden “firma adına” alınmış beyanname gönderme şifresi ile beyanname ve bildirimler gönderilir.

Şirket adına alınmış şifre yok ise 340 Seri Nolu Genel Tebliğ ile belirtilen kurallara göre şifre alınır. Meslek mensubunun serbest çalışırken aldığı şifre mükellefiyetin kapanışı ile iptal olmuştur.


Bağımlı olarak çalışan mali müşavirler şirketlerinin beyannamelerini yetkilerini kullanarak gönderim yapabilmek için yapması gerekenler nelerdir?

Bağımlı çalışan mali müşavirim. Farklı bir alanda kendime şirket açabilir miyim?

Ticari şirket kurabilir ve ticari faaliyette bulunabilirsiniz.

Odanıza xxxx üye numarası ile kayıtlı meslek mensubuyum. Xxx A.Ş. firmasında bordrolu çalışanım. Bu yıl itibariyle bu firma için SMMM yetkimi bağımlı çalışan olarak gerçekleştireceğim. 04/02/2021 tarihinde xxxx A.Ş. firması için talep ettiğim xxxx numaralı kaşemi almış bulunmaktayım. Bu süreçte aracılık sözleşmesi yapmam gerekiyor mu? Vergi dairesine evraklarımı teslim ettim fakat SMMM olarak tanılama yapamadı. Beyanname gönderme işlemi ve aracılık sözleşmesi konularına bilgilerinizi rica ederim.

Bağımlı (Bordrolu) çalışanlar aracılık ve sorumluluk sözleşmesi YAPMAZ.

Odadan alacağınız “ÜYE KAYIT” belgesi ile bordrosunda bulunduğunuz firmanın bağlı olduğu Vergi Dairesine şirket yetkilisi ile müracaat edilir. VD şirket yetkilisine Şirket adına şifre verir.

Alınan şifre ile Şirketinizin beyanname ve bildirimlerini göndereceksiniz. Göndereceğiniz beyannamelerin meslek mensubu kısmına sizin bilgileriniz yazılır.

Yukarıdaki konuları düzenleyen VUK 340 seri nolu Genel tebliği inceleyiniz.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts