Close
Close

Tam kapanma döneminde çalışmayan iş yerlerindeki personellerin SGK eksik gün bildirim kodu ne olmalıdır?

29.04.2021 ve 17.05.2021 tarihleri arasındaki tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf nace kodlarına sahip işyerleri ve muaf olmayanlar bu günleri APHB’de nasıl bildirilmelidir?

Cumhurbaşkanı kararı ile kapalı olan işyerleri 10 genel hayatı etkileyen nedenleri seçip eksik gün bildiriminde bulunabilirler.

Tam kapanmada işveren elemanları 30 gün üzerinden sigortalı göstermek istiyor. Sigorta bildirgesini 30 gün üzerinden yapılmasında bir sakınca var mıdır?

İşverenin fiilen çalışma olmadığı halde tam bildirimde bulunması ancak çalışmadığına dair bildirim girişi ile raporlu sürelerde olmaktadır.

İşveren fiili çalışma olmadan bildirim yaparsa çalışmadığının tespitini yapan denetmen iptal verebilir.

Korona nedeniyle istirahat raporu alan personelimiz koronayı hafif geçirdiği için evden çalıştı o günlerde. Yani işe gelmiş sayılır. İşçinin raporunu onaylarken çalıştı çalışmadı diye soruyor. Evet işçi çalıştı. Çalıştı olarak işaretlersek hastalık döneminde çalışmaması gereken işçiyi çalıştırdınız diye ceza düzenlenilir mi?

İstirahat raporu alan çalışana SGK tarafından rapor parası ödenebilmesi için çalışanın raporlu olduğu sürede çalışmamış olması ve işveren tarafından e – bildirge sisteminde çalışanın çalışmadığı günler için eksik gün nedeni olarak ‘01 – İstirahat’ seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekiyor. 

Bu şekilde, SGK söz konusu çalışan için ‘çalışmadı’ bildiriminin yapıldığını kabul ederek kişiye rapor parasını ödemektedir. Bu işlemi yapılan işçi için çalıştı bildirilmez. 

İşçiye yapılan ücret ödemesinden dolayı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilere raporlu olduğu sürede işveren tarafından ücret ödenmesi gerektiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışana istirahatli olduğu günler için ücret ödemek veya ödememek işverenin isteğine bağlıdır

Personel istirahat raporlu iken annesi ölüyor. Bu ölümden dolayı işçiye tekrar 3 gün ücretli izin vermek gerekir mi?

Ölüm izni mazerete bağlı olarak kullanılması gereken bir izindir ve rapor tarihi içinde ve süresi yine rapor süresi içinde bitmişse eklenerek kullandırılması kanuna uygun değildir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts