Yurtdışı Facebook Reklam Faturaları 1 no.lu KDV beyanında indirim, 2 no.lu beyan ile sorumluluk sıfatıyla ödenmektedir. Ayrıca % 15 stopaj kesintisi yapıp muhtasar beyanı ile Devamını oku..