Mecburiyeti Bulunduğu Halde YN ÖKC Kullanmaya Başlamayanlara Uygulanacak Cezai Müeyyide Nedir? 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesi ile belirlenen yeni Devamını oku..