Close
Close

Şirket birleşmelerinde personel giriş ve çıkışları hangi tarih itibariyle yapılmalıdır?

Birleşme yoluyla devir işleminde yönetim Kurulu kararı 10/12/2021 tarihli bilançoya göre yapılmış olup ticaret sicilde tescili 27/10/2021 de gerçekleşip 30/12/2021 de resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu durumda devirden kaynaklı İnfisah olan firma personeli hangi tarihte devir alan firmaya giriş yapılmalıdır?

İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi takip eden on gün içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine gönderilecektir. 

Burada tescil tarihinin esas alınması gerekir.


BENZER İÇERİKLER

Limited şirket birleşmesinde vergi dairesine devir olan ve devir alan şirketin bildirim yapması gerekir…

Şirket birleşmesi sebebiyle yeni oluşan sigorta dosyasına girişleri yapılacak personellerin kümülatif vergi matrahı ne…

Şirketlerin birleşmesi, nevilerinin değişmesi veya diğer bir şirkete katılması, adi şirketlerde yeni ortak alınması…


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts