Close
Close

Aynı adreste aynı iş yerine ait birden fazla SGK dosyası açabilir miyiz?

Yatak perakende ticareti işi yapmaktayız. Bu faaliyet konumuz az tehlikeli sınıfa girmektedir. Bu şekilde de SGK’dan işyeri numarası temin ettik. Ancak bu faaliyet adı altında aldığımız SGK işveren numarasının altında yatakları araç ile taşıyan şoför, bu yatakları evlere taşıyan personel bulunup yaptıkları iş tehlikeli ya da çok tehlikelidir. Bu tehlikeli ve çok tehlikeli işler için aynı adreste ayrı bir nace kodu ile sgk işveren dosyası açabilir miyiz? Ya da yeni bir işyeri sgk numarası açmadan yatak perakende olarak açtığımız sgk işyeri numarası altında bu gösterdiğimiz işçiler için o sgk işyeri adresine ve numarasına ait işyerinin tamamının işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu mu doğmuş oluyor?

Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. 

İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. 

Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.

BENZER İÇERİKLER


Yurt dışında geçici görevle çalışacak personeller için SGK’ya bildirim yapılmalı mıdır?

SGK Belge, bildirge ve beyannamelerin kasten gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi

Fazla mesai ödemeleri SGK primine tabi midir?


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts