Close
Close

Çapraz kur sonucu müşterilerde oluşan TL bakiyeler kur farkı yapılarak mı kapatılmalıdır?

Bir firma 268,10 USD karşılığı çapraz kur ile müşterisinden 200 sterlin aldı. Muhasebe kaydı yaparken arada oluşan TL farkını kur farkı yaparak mı kapatıyoruz?

Kur farkı yapılarak kapatılmaz. 

Geçici vergi dönem sonlarında Yabancı para birimli Kasa, Bank Borç Alacaklar; Kur değerlemesine tabi tutulur.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts