Close
Close

Personele ödenen kıdem tazminatı gider yazılır mı?

01.05.2004 tarihinde işe başlayan ve 28.02.2021 tarihinde işten ayrılan personel istifa ederek SGK’dan 15 Yıl, 3.600 gün kıdem tazminatı alma yazısını işverene getirmiştir. Yazıya istinaden kıdem tazminatı ödemesi kendisine yapılacaktır. Yapılacak kıdem tazminat ödemesi gider yazılabilir mi? 

Kıdem ve ihbar tazminatının gider kaydı konusunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi çerçevesinde kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için 1475 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak edilen kıdem tazminatının da işçiye ödenmiş olması gerekir. Tahakkuk etmiş olsa da ödenmemiş kıdem tazminatının gider yazılması mümkün değildir. 

İş akdinin fesih sözleşmesi ile sona erdirilmesi veya mahkeme kararı dolayısıyla işverenler tarafından çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı giderlerinin, ödemenin yapıldığı dönemde ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. 

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre hesaplanacak kıdem tazminatına isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna olup, kıdem tazminatının istisnayı aşan kısmı ile ihbar tazminatının tamamının Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret kabul edilerek, gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması ve ödemenin yapıldığı ayı takip eden ertesi ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar Muhtasar Beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

31/12/2017’de iş yerini kapatmış 29 yaşındaki genç için işyeri açacağız. Genç genç girişimcilere 1 yıl boyunca BAĞ-KUR prim desteğinden faydalanabilir mi? 

BAĞ-KUR genç girişimci desteği ile ilgili görsel sonucu İlk kez kendisine ait bir işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca BAĞ-KUR primleri devlet tarafından ödenmektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts