Close
Close

Özel hastanelere hizmet veren doktorlar verbis sistemine kayıt olmalı mıdır?

Özel Hastanede çalışabilmek için LTD şirket kurulan firma ortağı doktorlar e-faturaya geçmek zorunda mıdır?

VUK 526 ya göre; Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).” mükellefiniz yukarıdaki kriterler kapsamında kalıyorsa e-fatura uygulamasına geçer ( SGK anlaşması olup olmadığına dikkat edilmelidir ) 


e-Arşiv uygulamasından e-Fatura uygulamasına geçişte kaç güne kadar e-Arşiv faturası düzenlenebilir ? 

Sorunuzdan anladığım GİB portal üzerinden düzenlenen (5bin ve 30 bin TL portalı ) fatura sürecinden e-fatura sürecine geçişinizi soruyorsunuz sanırım.  E-fatura mükellefi olduktan sonra GİB portalı kullanamazsınız.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts