Close
Close

Mimarlar proje teslimlerinde düzenleyecekleri makbuzlarda KDV tevkifatı hesaplamalı mıdır?

1. Serbest meslek mükellefi olan bir mimarın inşaat şirketlerine inşaat ruhsatı alabilmeleri için yapmış olduğu proje hizmeti için düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda KDV tevkifatı var mıdır?

2. % 51 hisseye sahip ortağı Mimar olan ve Mimarlık Faaliyeti yapan Ltd.Şti. yaptığı proje hizmetleri için e-arşiv fatura mı düzenlemelidir?

1-Sorunuzdaki faaliyet için KDV tevkifatı yapılmaz 

2-Vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak düzenlenecektir.

İhale ile otoyol inşaat ihalesini alan taşeron şirkete bazen taş mıcır kum çakıl taşıma yapıyoruz bazen de toprak hafriyat taşıma işi yapıyoruz. Hizmet bedeli ücreti için e-arşiv faturamızı düzenlerken 01.03.2021 geçerli 117 KDV tebliği güncellemesine göre KDV tevkifatı 2/10 oranımı yoksa 4/10 oranımı seçilmelidir?

Taşıma hizmeti için uygulanacak KDV tevkifat oranı 2/10 dur.

___________________________________________________________________________

Yurtiçi nakliye hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılmalı mıdır?

Şirketimiz uluslararası taşımacılık yapmaktadır. Yurtiçi nakliye faturası kesmekteyiz. Tevkifat var mıdır? 

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır. 

Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Uluslararası Taşımacılık alanında faaliyet gösteren firmamız için KDV’li olarak kesmekte olduğumuz İç Nakliye faturalarını KDV Tevkifat Uygulamasındaki değişiklikler doğrultusunda bu hizmeti bizzat biz yapmayıp aracı firma kanalı ile yaptırdığımız için düzenleyeceğimiz iç nakliye faturalarında KDV tevkifatı yapmayacağız. Fakat almış olduğumuz bu hizmete ilişkin fatura da bize KDV tevkifatı uygulanacaktır. Uygulamayı anlayış şeklimiz bu şekilde doğru mudur?

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmayacaktır. 

Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen yapan mükelleften alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts