Close
Close

Gemi mühendisleri odasına düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı yapılmalı mıdır?

Mükellefime gemi mühendisler odası olarak kendisine kesilecek faturanın tevkifatlı mı olacağı konusunda nasıl bilgi verebilirim?

01/03/2021 Tarihinden itibaren TÜM KDV MÜKELLEFLERİ tarafından AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek, Faturada hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. (KDV dahil 1.000 TL’nin üstünde) 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – 

“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN, 

**5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, 

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI, 

**Bankalar, Sigorta ve Reasüransa Şirketleri, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

YUKARIDAKİ MADDEYE GÖRE; Gemi mühendisleri odası “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşudur” Satın alacağı tüm hizmetler için düzenlenecek Fatura ve benzeri belgelerde Hesaplanan KDV’den 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır Gemi mühendisleri odasının KDV mükellefi olsun veya olmasın tevkifata engel değildir. (2) nolu KDV beyannamesi verecektir.

Forklift ile yük taşımacılığı işi yapmaktayız. Mevcut keseceğimiz faturalarda tevkifat uygulama zorunluluğu olup olmadığı konusunda tereddüt tümüz vardır?

Forklift ile yük taşımacılığı işini kara yollarında yapıyor iseniz; 2/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanacaktır. Taşıma işini vergi mükellefi olanlara yapmanız yeterlidir.

1.000 TL’nin altındaki nakliye hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılmalı mıdır?

Mükellef nalburiye işi iştigal etmekte olup, aynı zamanda nakliyecilik de yapmaktadır. Mal satışı için kesmiş olduğu bazı faturalarda nakliye de ayrı kalem olarak yer almaktadır. Bu nakliye tutarı çoğunlukla KDV dahil 1.000,00 liranın altındadır. Yalnız mal satışı ile faturanın içeriği toplamda 1.000,00 lirayı geçtiğinde 2/10 tevkifat yapması gerekir mi? 

Nakliye hizmeti için alınan bedel KDV dahil 1.000 TL’nin altında ise KDV tevkifatı olmaz. 

Aynı faturada satış olsa da hizmet bedeli dikkate alınır. Faturada ayrı gösterilmesi gerekir.

31/01/2021 Tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile % 1’e indirilen “riskli yapıların kentsel dönüşümü kapsamında yapılacak müteahhitlik hizmet KDV oranı” bu müteahhitlerle taşeronluk sözleşmesi yapan firmalar için de geçerli midir? 

Hayır geçerli değildir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts