Close
Close

Oto bakım ve yedek parça satışlarında KDV tevkifatı var mıdır?

KDV tevkifatı hakkında tereddüt yaşadığım bir konuda yardımınızı rica edeceğim. Oto bakım onarım ve yedek parça satışı yapan mükellefim bakım onarım faturaların hepsinde KDV tevkifatı yapmalı mı? 

Bahsettiğiniz işlem için SADECE Belirlenmiş alıcılara verilen hizmetten hesaplanan KDV’den 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır.

Restoran işletmekteyiz ve restoranımızda yemek servisi vermekteyiz. Bir şirkete restoranda organizasyon yapıp organizasyon faturası kesmekteyiz. Bu şirkete kesilen bu organizasyon faturası 5/10 tevkifatlı faturamı kesmemiz gerekir? 

Organizasyon hizmeti Belirlenmiş alıcılara verilmesi halinde KDV tevkifatı olur. ŞİRKETLERE VERİLEN hizmet için KDV tevkifatı HESAPLANMAZ.

Reklam hizmeti vermekte olan şirketimiz kanuni merkezi Türkiye’de olan giyim mağazalarına reklam hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda 2021/40 sayılı genelge ile kestiğimiz faturalarda tevkifat uygulanacak mıdır? (3/10) Ayrıca ilgili giyim mağazalarının etiket, poster, mağaza içi görsel baskıları vb. ürünleri dışarıdaki bir baskıcıya yaptırılarak tarafımızdan üzerine kar koyup yansıtmaktadır. Bu faturalarda tevkifat uygulanacak mıdır? 

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. 

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Buna göre, KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

Giyim mağazasını aldığı reklam hizmeti için 3/10 oranında KDV tevkifatı yapılır. Sorunuzun ikinci bölümdeki işlemler için KDV tevkifatı yapılmaz Tebliği de detaylı bilgi olmadığı için bizim de yorumumuz da sınırlıdır. Detaylı ve resmi görüş için GİB den özelge alınız.

_________________________________________________________________________________

Taşımacılık hizmetlerinde KDV tevkifatı yapılır mı?

Limited şirket bir a.ş.ye fabrika binası proje bedeli olarak fatura kesiyor (proje bedeline statik elektrik projeleri vs dahil) Tevkifatlı mı fatura düzenlemelidir?

Düzenlenecek faturada hesaplanan KDV’den tevkifat yapılmaz.

16.02.2021 tarih 31397 sayı resmî gazete de yapılan KDV uygulama genel tebliğindeki değişiklikte 7 maddeye göre 2.1.3.2.11. Taşımacılık Hizmetleri 2.1.3.2.11.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10) tevkifat olacağı yazmaktadır. 

Buna göre; Firmalardan alımın yaptığımız Kum, mıcır hammaddelerin başka bir firma tarafından yapılan taşımacılığı 2/10 tevkifat kapsamında mıdır?

Ham madde (KUM) tutarı için KDV tevkifatı yapılmaz. Taşımacılık hizmeti için KDV tevkifatı yapılacaktır. Faturada Kum ayrı taşıma hizmetinin ayı ayrı yazılması gerekir.

Nakliye dahil fatura düzenleme işlemi yapılmayacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts