Close
Close

Gelir vergisi mükellefleri faaliyetlerine son verdiklerinde işletmesine kayıtlı araçlarını kendilerine faturalandırmalı mıdır?

Serbest meslek mensubu faaliyetine son verdiğinde üzerinde kayıtlı aracın çıkışını satış olmadan nasıl yapması gerekir?

GV mükellefi işletmesine kayıtlı araç için devir veya tescil yapılmaz. Zaten trafikte kendi adına kayıtlıdır. 

Ancak Emsal bedelde kendisine e-smm düzenlenir makbuzda % 1 KDV hesaplanır. 

Aracın; satış bedeli, ayrılmış amortismanı ve alış değeri mukayesesi yapılarak oluşacak kar veya zarar DBS yazılır.

Dernek iktisadi işletmesini 30.09.2020 tarihinde karar alarak kapattık. Ticaret sicilde 15.10.2020 tarihinde tescil tamamlandı. Vergi dairesi kapanış tarihini karar tarihi mi, Tescil tarihinden mi yapması gerekli?

Karar tarihi dikkate alınır tescil; bürokratik bir sürecin sonudur.

______________________________________________________________________________

Mali müşavirler işyeri kapanışlarında elindeki demirbaşları için e-serbest meslek makbuzu düzenleyecek mi?

Mali müşavirler kendi işyeri kapanışında elindeki demirbaşları için e-smm düzenlemeli midir?

VUK 487 ye göre serbest meslek erbapları e-serbest meslek makbuzu düzenlemelidir.

______________________________________________________________________________

Faaliyetine son vermiş serbest meslek mensubu yıllık gelir vergisinden doğan alacağını vergi borçlarına mahsup edebilir mi?

31/12/2018 tarihinde kapanış yapmış bulunan meslek mensubu, mart ayında onaylanan yıllık gelir vergisi beyannamesinde doğan vergi alacağını borçlarından mahsup etmek istediğinde kapanmış olması bir sorun mudur? Mahsup işlemleri yapılır mı?

Bir sorun olmaz. Alacağınız borcunuza mahsup edebilirsiniz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts