Close
Close

Kendi isteğiyle e-Fatura kullanmaya başlayan bir şirket e-defter uygulamasına da geçmek zorunda mıdır?

Bir limitet şirket mükellefim zorunlu olmadan isteğe bağlı olarak e- fatura uygulamasına geçmiştir. (1.7.2020 tarihi itibariyle) E defter mükellefiyeti şartları oluşmamıştır. Bu durumda yani 1.1.2021 tarihi itibariyle e-deftere geçme zorunluluğu var mıdır?

Merhaba; ihtiyari olarak e-fatura geçişlerinde e-defter zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu arada da e-faturaya zorunlu geçiş kriterlerine ulaşıldı mı kontrol edilmesi gereklidir.


15.12.2020 Tarihinde GIB Portalı kullanılarak bir E-Arşiv fatura kesildiğinde bugünden önceki günlere 7 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla e-arşiv faturası kesebilir miyiz?

En son fatura hangi tarihte düzenlendiyse müteselsillik kavramı gereği ondan önceki tarihe fatura düzenlenemez.

Related Posts