Close
Close

İşletme için kullanılan teminat mektubuna ait masraflar gider olarak kullanılır mı?

Şirketimiz, şirket ortağının teminat vermesi ile şirket adına teminat mektubu almıştır. Teminat mektubunun masrafını finansman gideri olarak kaydedebilir miyim?

Alınan teminat mektubu ticari kazancın elde edilmesi ve faaliyetin sürdürülmesi için kullanılmış ise giderle kayıtlara alınır.

Aralık ayında dahilde işleme belgesi şartlı muafiyet sistemi ile mal aldık. Gümrük beyannamesinde görünen gümrük ve KDV tutarının %20 fazlası oranında teminat mektubu ile alış yapıldı.

Teminat çözümü ise 2021 yılında oldu.  Alışa ait muhasebe kaydı yapılırken gümrük beyannamesinde görünen KDV + gümrük vergisi kayıtlara alınacak ise hangi muhasebe koduyla olacak yoksa hiç dikkate alınmayacak mı?

Gümrük vergisi malın maliyetine ilave edilir. Gümrükte ödenen KDV ise 191 hesaba yazılır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts