Close
Close

İki farklı iş yerinde çalışan, çalıştığı dönemde ücretini tahsil edemeyen bir kişi ilgili yıllarda gelir vergisi beyannamesi matrahına tabi olursa beyanname vermeli midir?

İki farklı iş yerinde çalışan, çalıştığı dönemde ücretini tahsil edemeyen bir kişi ilgili yıllarda gelir vergisi beyannamesi matrahına tabi olursa beyanname vermeli midir?

2017 Yılında 2 tane firmadan birincisinde asgari ücretli olarak satış temsilcisi, ikinci firma için asgari ücretin 4-5 katı ücretle Saha Satış Müdürü olarak görev alan kişi; Asgari ücretle görev aldığı firmadan 1 kuruş dahi 2017 yılında ücret alamamış ve mahkeme yoluna başvurup dava açarak ve mahkeme kararı ile 2019 yılında arabulucuya gidip anlaşarak, işverenden ücretini tahsil edebilmiştir.

Ancak 2017 Yılında iki firmada da satış temsilcisi olarak sigortalı görünmüş ve ücret tahakkuk ettirilmiştir. Bu gün X. Vergi Dairesi Başkanlığı – Denetim Koordinasyon Müdürlüğü bir yazı gönderip 2017 Yılında 87.924,57 TL İKİ adet işyerinden ücret geliriniz olduğundan beyanname verilmesi gerekliliğini veya yazılı açıklama istemektedir.

2017 Yılı Asgari ücretli işyerinden ücreti mahkeme yoluyla 2019 Yılı Başında banka hesabına ödenmiştir. Örneğin kira gelirlerini tahsil edildiği dönemde beyan ediyoruz. Bu kişi 2019 Yılında hiç bir yerde çalışmadı ve çalışmıyor. 2017 Yılı için yine de beyanname verilmeli mi yoksa gelirin 2019 Yılında tahsil edildiğini belgeler ile ispat ederek, cevap yazısı mı vermelidir?

Ücret ödemesi Kira ödemesi gibi olmaz.
Tahsil değil, Tahakkuk esası geçerlidir. VD görüşü doğrudur. Yıllık GV beyannamesi verilmesi gerekirdi.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir