Close
Close

E-Devlet sistemi üzerinden kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmış firmalar Nisan-Mayıs ve Haziran ayları için kısa çalışma ödeneği başvurularını nasıl yapacaktır?

Daha önce e-devlet üzerinden Ocak-Mart dönemi için kısa çalışma ödeneğine başvurup ödenek alan firma için Nisan-Haziran dönemi kısa çalışma ödeneği başvurusu ne şekilde yapılmalıdır?

İŞKUR otomatik olarak yapacaktır. Ancak işçi giriş ya da çıkışlarınız var ise güncelleme yapmanız ve oran excel tablosunu göndermeniz gerekecektir. 

Detaylı açıklama için İSMMMO web sayfamızda yayınlanan YENİ DÖNEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA yazısını inceleyiniz.

YENİ DÖNEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

1. Bilindiği üzere yeni korona virüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasından yararlananlar için yeni bir başvuru alınmadan daha önceki şartları aşmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin süresi;  

29.06.2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2706 sayılı CBK) bir ay,  

30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2810 sayılı CBK) bir ay,  

30.08.2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2925 sayılı CBK) iki ay, 

 26.10.2020 tarih ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3134 sayılı CBK) iki ay,  

23.12.2020 tarih ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3317 sayılı CBK) iki ay.  

19.02.2021 tarih ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3556 sayılı CBK) bir ay,

süreyle uzatılmıştır. 

2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi aynı şartlarla 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3910 sayılı CBK) 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde üç ay daha uzatılmıştır. 

 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler otomatik onaylama işlemine tabi tutulmuş olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir. 

İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı CBK’lar uyarınca uzatma işleminden yararlanmamış olanların söz konusu (3910 sayılı CBK) uzatma işleminden yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir. 

Yine bu kapsamda işlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir. 

Dolayısıyla, yeni korona virüs (COVID-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde, bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir. 

Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerekmektedir.

5. “Daha önceki kısa çalışma uzatma işlemlerinden yararlanmayacağını bildiren veya irtibat sağlanamayan işverenlerden geriye dönük uzatma işleminden yararlanma talepleri ile ilgili olarak, içinde bulunulan aydan bir önceki ay için ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kayıtları ile uyumlu olmak ve nakdi ücret desteği talebinde bulunulmamış olmak kaydıyla söz konusu uzatma işleminin yapılabileceği, daha önceki aylara ilişkin uzatma işlemlerinin incelemeye tabi olduğu bildirilmelidir.” 

ifadesine yer verilmişti. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan müzakere sonucu, geriye dönük yapılan uzatma başvurularına ilişkin ilgili işkur birimince; uzatma talep edilen dönemde normalleşme teşvikinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmadığının incelenmesi, SGK’ya bildirilen eksik gün kodunun uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve yapılan bu kontroller sonucu ödemeye engel bir durum tespit edilmemesi halinde ödeme yapılabilecektir. 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla, 

Yücel AKDEMİR 

İSMMMO Başkanı

Nisan 2021 öncesi NÜD desteğinden yararlanmakta olan tüm sektör personeller için nisan /2021 ve mayıs/2021 dönemi için Nüd destek girişleri yapılabilmekte midir?

Firmalarda daha önce kçö ve ndü yararlanamayan personellerden sadece nace kod 56 ile başlayan grupta olan sektörler için mi Nisan ve mayıs ayları için NÜD girişi yapılabilmektedir?

1. 17.04.2020 öncesi işe girişi olup halen çalışmaya devam eden işçileriniz için evet yapabilirsiniz.

 2. *56 kodunda faaliyet gösteren yeme-içme işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı mart ayında hizmet akdi mevcut olan işçilere 2021 yılı Nisan ve mayıs aylarında 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi halinde bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret desteği verilecektir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts