Close
Close

Diyetisyenler ÖKC kullanır mı?

Yeni mükellef olan diyetisyen gelir vergisi mükellefi. E smm uygulamasına tabi. Nihai tüketicilere hizmet vereceği için yazarkasa kullanma mecburiyeti var mıdır? 

Diyetisyenler ökc kullanmaz. E-smm düzenler. Normal pos cihazı kullanırlar

Ev tekstil ürünleri imalatı (merkez) ve perakende ve toptan satış mağazası (şube) bulunan mükellefim Satış mağazasını (şubesini) kapatıyor. Perakende ticareti sonlandırıp sadece toptan ticaret devam edecek. 26/ocak/2021 tarihinde yeni nesil ökc satışını (başka mükellefe devir) yaptı. Şube kapanışı bildirim süresi bir ay olarak biliyorum. Perakende satış faaliyetine son verdiğine dair vergi dairesine ayrıca bir bildirim gerekiyor mu? 

Vergi dairesine bilgi verilmesi gerekir. Bildirim 1 ay içinde yapılır.

Yaşam Koçluğu ve aynı zamanda danışmanlık yapmak isteyen bir müşterimiz ile ilgili nace kodu ve tutulacak defterin türü ne olması gerekiyor, ticari kazanç ile serbest meslek kazancından hangisine tabi olmalıdır?

SERBEST MESLEK ERBABI Serbest meslek faaliyetini kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde ifa eden; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır. 

Aşağıda yer alan işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. 

Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar. 

Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar. 

Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları. 

Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar. 

Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komandite ortaklar. 

Bahsettiğiniz faaliyet yukarıdaki tanımlar uymadığı için elde edilen kazanç ticari kazançtır. 

NACE kodu konusunda VD ile görüşünüz.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts