Close
Close

Bankaya düzenlenen kira faturalarında KDV tevkifatı olmalı mıdır?

35 no.lu genel tebliğ kapsamında bankaya keseceğimiz kira faturasında 5/10 tevkifat uygulayacak mıyız? 

01/03/2021 Tarihinden itibaren Menkul sahibi mükellef tarafından bankaya kiralanan yer için düzenlenecek Kira geliri faturası için düzenlenecek Faturada hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 

– Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ” ” KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN,

**5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, 

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

**BANKALAR, SİGORTA ve reasürans şirketleri, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK BELİRLENMEYEN DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA SÖZ KONUSU ALICILAR TARAFINDAN (5/10) ORANINDA KDV TEVKİFATI UYGULANIR.” KDV TEVKİFAT LİSTESİ LİNKİ 

https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/PratikBilgiler/2021_vergi/10.pdf.

Firmamız Nakliye (Yük taşımacılığı) işi ile iştigal etmektedir. 

Nakliye işlerini bazen kendi araçlarımız ile, bazen de dışarıdan birilerine taşıtmaktayız. Dolayısıyla firmamızın müşteriye keseceği faturada bizim taşıdığımıza tevkifat uygulayıp, Dışardan bir firmaya taşıttığımıza tevkifat uygulamadan mı faturalandırmamız gerekiyor?

Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat kendisi yapmayıp, bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulamayacaktır. Ancak; taşımacılığı fiilen yapan alt firma, taşımacılık hizmetini yapan firmaya düzenleyeceği faturada 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts